نشست تخصصی زلزله و ایمنی


به مناسبت روز زلزله و ایمنی 
نشست تخصصی زلزله و ایمنی 
سخنرانان:

دکتر آزاد یزدانی (دکتری مهندسی زلزله و دانشیار گروه عمران دانشگاه کردستان)
دکتر منوچهر اردلانی  (دکتری مهندسی سازه دانشگاه کانتربری  نیوزلند)

زمان: سه شنبه 5/ 10/ 96 ساعت 16 الی 19

مکان: تالار فردوسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کردستان

جهت ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه و یا با شماره 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمایید