نشست الزامات زیست محیطی در فرایند تولید و بهره برداری ساختمان در سنندج برگزار شد
نشست الزامات زیست محیطی در فرایند تولید و بهره برداری ساختمان در سنندج برگزار شد
به گزارش روابط  عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان هشتمین نشست الزامات زیست محیطی در فرایند تولید و بهره برداری ساختمان در سنندج و با حضور استانهای اصفهان ، مرکزی، چهارمحال و بختیاری و استان کردستان برگزار گردید.
دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی کردستان در این نشست ضمن اشاره به جدی گرفتن بحران زیست محیطی و تغییرات اقلیمی برگزاری نشست در تشکیل دبیرخانه الزامات زیست محیطی در فرایند تولید و بهره برداری .ساختمان را گام موثر سازمان نظام مهندسی در این راستا خواند
وی خواستار اقدامات پراگماتیک و عملی در این باره گردید
در این نشست همچنین مهندس فریبرز خلیل الهی نایب رئیس سازمان نیز بر اهمیت برگزاری چنین جلسه در نشست هایی تأیید کرد ووظایف مهندسین را در امر زیست محیطی مهم وخطیر توصیف کرد.
دکتر علی پزشکی رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان نیز ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته و تشکیل دبیرخانه دائمی در اصفهان از تداوم نشست تا تحقق اهداف این دبیرخانه خبر داد.  
وی در این رابطه خواستار روابط و همکاری دیگر ارگانهای مرتبط با سازمان درباره الزامات زیست محیطی در فرایند تولید و بهره برداری ساختمان شد.
در این نشست مهندس غلامحسن اله دادی رئیس نظام مهندسی استان مرکزی، مهندس دهکردی ، مهندس خدا پرست و مهندس مفتخر از استان چهارمحال بختیاری و همچنین مهندس جواهری ، مهندس لطیفی از استان مرکزی ، مهندس طاهری و خسروی دانش از اصفهان و مهندس زارعی از استان کردستان به ارائه نظرات خود در روابط پیش نویس  الزامات زیست محیطی پرداختند.
در این نشست ضمن تأکید بر دیدار دکتر ترکان و دیگر مسئولین کشوری مقرر گردید. فرم ارزشیابی انرژی تهیه شود.
 
حاضرین در نشست بر عملی سازی و آماده نمودن کلیه مصوبات برایند جلسات تاکید کردند.