نتایج نهایی انتخابات شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور

هیات اجرائی انتخابات در اطلاعیه ای نتایج نهایی انتخابات را جهت اطلاع عموم اعلام نمود.

این هیات ضمن تاکید بر این موضوع که نتایج رسمی و اسامی 64نفر منتخب هیات عمومی مطابق مواد19و20قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد 107و 108 آئین نامه اجرائی را در تاریخ 95/4/27 رسما به هیات رئیسه اجلاس نوزدهم اعلام نموده است،لیکن به جهت جلوگیری از هرگونه اطلاع رسانی مغایر با قانون و آئین نامه اجرائی آن و پس از هماهنگی با ریاست محترم هیات عمومی نسبت به انتشار این نتایج به شرح زیر اقدام نموده است.

 برای مشاهده نتایج اینجا کلیک فرمایید