موفقیت بانوان عضو سازمان نظام مهندسی کردستان در مسابقات قهرمانی تیراندازی سنندج

مسابقات تیراندازی  به مناسبت هفته تربیت بدنی توسط هیئت تیراندازی شهرستان سنندج درسالن تیراندازی بعثت برگزار گردید .

بانوان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در بخش های مختلف این رشته موفقیت هایی را کسب کردند.

 خانم مهندس مهناز الماسی و خانم مهندس گلاله اورک بختیاری،خانم مهندس مهشید مشحون ، خانم مهندس روشنک رادپور و  خانم مهندس مینا سعیدی  موفق به کسب مقام در این مسابقات شدند.

کردستان در آن شرکت داشتند ، عضو تیم بانوان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 این مسابقات در دو رشته اسلحه بادی و تپانچه بادی با اهدا  لوح و مدال به نفرات برتر و قرار گیری در رنکیک تیراندازی استان کردستان به پایان رسید..

نتایج این مسابقات بشرح ذیل بدست آمد:

تفنگ بانوان:

نفر اول: خانم شادی خسروی

نفر دوم: خانم آرزو جعفری

نفر سوم: خانم سحر محمودی

نفر سوم مشترک : خانم سحر یوسفی

نفر چهارم: خانم مهشید مشحون

نفر چهارم مشترک: خانم ژینا شریعتی

نفر پنجم: خانم روشنک رادپور

نفر پنجم مشترک : خانم مینا سعیدی

تپانچه بانوان:

نفر اول: خانم تارا لطفی

نفر دوم: خانم مهناز الماسی

نفر سوم: خانم گلاله اورک بختیاری

نفر سوم مشترک: خانم سارا محمودی