مهندس وطندوست مدیر اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در مریوان شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران سابق و کنونی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان در شهرستان مریوان در سالن مجتمع شهید بروجردی بهزیستی این شهر برگزار گردید.

در این مراسم دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس نظام مهندسی ساختمان استان، مهندس گودرزی مدیر فنی و اجرایی و جمع زیادی از اعضای سازمان در شهرستان مریوان حضور داشتند.

دکتر ثابتی در این مراسم ضمن تقدیر از فعالیت های مهندس تحسین رحمانی مدیر اجرایی سابق مریوان، برای وی آرزوی موفقیت نمود.

وی در این مراسم به بررسی وضعیت موجود سازمان، چالش ها و دغدغه های اعضای سازمان در مریوان پرداخت.

هریک از اعضای سازمان در این نشست ضمن ارائه تحلیل خود و بررسی وضعیت موجود، چالش های موجود را در دفتر نمایندگی مریوان بررسی نمودند.

طی حکم هیات مدیره سازمان مهندس سعدی وطندوست ، مهندس زانیار نیک رفتار ، مهندس امجد فتحی بعنوان اعضای اصلی  هیات مدیره و دکتر امید کهنه پوشی بعنوان عضو علی البدل دفتر نمایندگی سازمان در مریوان انتخاب شدند.