مهندس هیوا لهونیان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان شد

مهندس هیوا لهونیان عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان منصوب شد.

مهندس لهونیان دارای مدرک لیسانس مهندسی برق – قدرت دانشگاه صنعتی شریف و کارشناسی ارشد برق – سیستم های قدرت از دانشگاه علم و صنعت می باشد.

مهندس لهونیان معاونت برنامه ریزی و مهندسی، مدیر دفتر کنترل و برنامه و پروژه شرکت توزیع برق استان، عضو هیات مدیره ، عضو گروه تخصصی برق، مدیر دفتر اجرایی نظارت برق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، عضو هیات مدیره برق و الکترونیک ایران شاخه غرب و ...  را در کارنامه فعالیت های حرفه ای خود دارد.

وی همچنین در سال های 81 و 82 بعنوان شهردار مریوان فعالیت نموده است.