مهندس قناعت عضو اصلی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مهندس جمال قناعت با حکم وزیر راه و شهرسازی بعنوان عضو اصلی شورای مرکزی انتخاب شد.

مهندس جمال قناعت که در انتخابات هفتمین دوره شورای مرکزی بیشترین آرا را در بین گروه عمران و دومین آرای کلیه ی رشته های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور کسب کرده بود.

 دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۳۲ نفر از اعضای اصلی و علی‌البدل هفتمین دوره انتخابات نظام‌مهندسی ساختمان را به تفکیک هفت رشته عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، تاسیسات‌برقی، تاسیسات مکانیکی، معماری و شهرسازی منصوب کرد.  

پیشتر مهندس جمال قناعت بیشترین آرای انتخابات دوره ششم نظام مهندسی ساختمان کشور را به خود اختصاص داده بود.

عضویت در هیات مدیره دوره های چهارم، پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، عضویت در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به مدت سه سال و  همچنین عضو اصلی دوره پنجم و ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و خزانه داری شورای مرکزی طی سه سال اخیر از سوابق دکتر جمال قناعت بشمار می آید.