مهندس فاروقی مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان کردستان شد


مهندس فرزام فاروقی عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان کردستان بعنوان مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان کردستان منصوب شد.

طی حکمی از جانب هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان مهندس فاروقی برای دو سال بعنوان مدیرعامل این شرکت منصوب گردید.

شهرداری سنندج ، سازمان همیاری شهرداری های استان ، شرکت عمران و مسکن سازان غرب  ، شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری سنندج ، هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان استان کردستان را تشکیل می دهند.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی انتصاب مهندس فاروقی را بعنوان مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان تبریک گفت.

رئیس سازمان این انتصاب را نشان از توانمندی و پتانسیل بالای اعضای سازمان در حوزه های تصمیم گیری مدیریتی استان دانست.

شرکت عمران و مسکن سازان در حوزه بافت فرسوده ، ساماندهی بافت فرسوده ، بافت های حاشیه ای و سکونت گاههای غیر رسمی فعالیت می کند.