مهندس شاه اویسی دبیر اتاق بازرگانی کردستان شد

مهندس مجید شاه اویسی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان بعنوان دبیر اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی سنندج منصوب شد.

مهندس شاه اویسی عضو پایه یک گروه عمران و دانشجوی دکترای مدیریت است.

وی مدیریت فنی اجرایی و عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان را در کارنامه فعالیت خود در سازمان دارد .

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در پیامی ضمن تبریک انتصاب مهندس شاه اویسی بعنوان دبیر اتاق بازرگانی سنندج ، برای وی آرزوی موفقیت کرد.

دکتر ثابتی با استقبال از حضور مهندسین عضو سازمان در ارکان تصمیم گیری استان، استفاده از پتانسیل توانمند جامعه ی مهندسی استان را موجب ارتقای کردستان دانست.