مهلت ثبت نام در جشنواره ورزشی اعضای سازمان تمدید شدنادر دیوانی مسئول ورزش سازمان از تمدید مهلت ثبت نام در جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان خبر داد.

وی با اشاره به استقبال گسترده اعضای سازمان از این جشنواره و همچنین تقارن ثبت نام با تعطیلات نوروزی افزود: 

ثبت نام در جشنواره ورزشی اعضای سازمان تا روز پنجشنبه 20/1/94 تمدید شد. 
 
شرایط شرکت در مسابقات به شرح ذیل می باشد:
 

-         هر عضو سازمان می تواند تنها در یک رشته ورزشی ثبت نام نماید

-         داشتن کارت بیمه ورزشی سال جاری و ارئه آن به سرپرست مسابقات الزامیست

-         زمان و جزئیات برگزاری مسابقات پس از تصویب هیات مدیره متعاقبا اعلام خواهد شد.

برای ثبت نام در دومین جشنواره ورزشی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان فرم زیر را تکمیل نمایید.