مهر تاييد استاندار کردستان بر تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان با اتحاديه و سنديکاي اندازياران اقليم کردستان

مهر تاييد استاندار کردستان بر تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان با اتحاديه و سنديکاي اندازياران اقليم کردستان

روابط عمومي: استاندار کردستان تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان را با سنديکا و اتحاديه اندازياران(مهندسين) اقليم کردستان عراق تاييد کرد.

عبدالمحمد زاهدي استاندار کردستان در ديدار با کميته صدور خدمات فني و مهندسي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان بر لزوم اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه سازمان با طرف اقليم کردستان عراق تاکيد کرد.

استاندار کردستان اعلام کرد: کليه دستگاه هاي مرتبط با اين تفاهم نامه بايد براي اجرايي نمودن آن تلاش نمايند.

زاهدي با بيان اينکه استانداري کردستان از هيچ تلاشي براي اجرايي نمودن اين تفاهم نامه دريغ نخواهد ورزيد افزود: تفاهم نامه منعقده مي تواند در گسترش روابط با اقليم کردستان، صدور خدمات و توان مهندسي ايجاد اشتغال و ... موثر واقع شود.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کردستان حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي توسط مسئولين، تسهيل در تردد در مرزها و انتقال تجهيزات و ماشين آلات مهندسي،  حمايت از مهندس هاي فعال در اقليم کردستان، تسهيل در احداث دفتر سازمان در کردستان عراق را از مهمترين دغدغه هاي اين کميته توصيف کرد.

دکتر ثابتي در اين ديدار از استاندار کردستان خواست تا در جهت ارتقاي سازمان و اجرايي نمودن مفاد تفاهم نامه سازمان را ياري نمايد.