معرفی کاندیداهای هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

1

الیاسی جهانگیر

عمران

2

ثابتی محمد صدیق

عمران

3

حسام شریعتی مهدی

عمران

4

دنیایی خسرو

عمران

5

راستین بهار

عمران

6

رخزادی امیرامجد

عمران

7

رضائی دل نیا

عمران

8

رضاطلبی سنندج بهرام

عمران

9

سعیدی شهرام

عمران

10

عبداللهی سوما

عمران

11

عزت پور فرشید

عمران

12

فاروقی فرزام

عمران

13

قماشی ژیان

عمران

14

کنعانی علیرضا

عمران

15

کهنه پوشی امید

عمران

16

گودرزی شاهرخ

عمران

17

مظهرپور لطیف

عمران

18

معتمد وزیری کاوان

عمران

19

نصری زر امیراسعد

عمران

20

نوذری امیر حسن

عمران

21

هدایت نسب ارسطو

عمران

22

یعقوبی سامان

عمران

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

23

ربانی محمد

مکانیک

24

شیخی ناصح

مکانیک

25

محمودی امید

مکانیک

26

وثوقی یوسف

مکانیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

27

خرم هیوا

برق

28

سیدیونسی هیوا

برق

 29 غلامی مهرداد برق

30

لهونیان هیوا 

برق

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

31

چاره جو فرزین

نقشه برداری

32

حسینی آزاد

نقشه برداری

33

شهنازی سهراب

نقشه برداری

34

قادرمزی کریم

نقشه برداری

35

محسنی علاء الدین

نقشه برداری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

36

حمزه زاده ابراهیم

معماری

37

خلیل اللهی فریبرز

معماری

38

خوشگوار علی

معماری

39

زارعی بهمن

معماری

40

ژولیده وریا 

معماری

41

سلیمانی سارا

معماری

42

صادقی محمد جواد

معماری

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

43

بلندی هومن

ترافیک

44

قناعت جمال

ترافیک

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

45

آقایی فیروز

شهرسازی

46

جباری محمد رضا

شهرسازی

47

حسینی سید ابراهیم

شهرسازی

48

علیزاده هوشمند

شهرسازی

49

نجات طلبی جمال الدین

شهرسازی