معاون وزیر راه و شهرسازی:از توان مهندسان در تمامی پروژه‌ها استفاده کنیم

محمدجواد علیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از موازی‌کاری در ساخت‌و‌سازهای دولتی روند نظارت بر ساختمان‌های دولتی را تشریح کرد و گفت: شبکه‌ای از نظارت متشکل از سازمان مجری، ادارات راه و شهرسازی و مشاوران خصوصی تشکیل شده که در نظارت ساختمان‌های دولتی نقش دارند.
محمدجعفر علیزاده در تشریح روند نظارت بر ساخت و سازهای ساختمان‌های دولتی گفت: نظامات حاکم بر ساخت و سازهای دولتی با بخش خصوصی کاملا از یکدیگر متمایز است. در نظامات اجرایی که ما در سطح کشور اجرا می‌کنیم بلااستثنا از توان و خدمات بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی در اجرای پروژه‌ها از توان پیمانکاران داخلی استفاده می‌کند زیرا در حال حاضر توان مهندسی کشور به حدی رسیده که در تمامی طرح‌های اجرایی در سطح کشور پیمانکاران داخلی حضور دارند.

 در واقع توان مهندسان و پیمانکاران داخلی در حد قابل قبولی است و از این بابت در اجرای پروژه‌ها کمبودی نداریم.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی نظارت بر ساخت و سازهای ساختمان‌های دولتی را نظارتی چندجانبه عنوان کرد و گفت: ضمن آنکه کارشناسان ما در سطح کشور کلیه پروژه‌ها را رصد می‌کنند و از نظر کیفیت مورد بررسی قرار می‌دهند از نظارت مقیم نیز در اجرای پروژه‌ها استفاده می‌کنیم بدین‌معنا که نظارت توسط مهندسان دارای صلاحیت انجام می‌شود و پرسنل ما هم بر کار پیمانکاران و مهندسان مشاور نظارت دارند.
علیزاده افزود: با توجه به پتانسیل‌های قابل‌توجهی که در تمامی استان‌های کشور از نظر توان مهندسی وجود دارد علاوه بر مهندسان شاغل در سازمان مجری، از توان مهندسی مهندسان ادارات کل راه و شهرسازی، مدیریت‌های فنی و اجرایی استان‌ها نیز بهره می‌گیریم.

همچنین طبق توافقات با سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار شد تا از توان مهندسان در تمامی پروژه‌ها استفاده کنیم.

لذا شبکه‌ای از نظارت متشکل از کارشناسان سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها و مشاوران خصوصی تشکیل شده که در نظارت ساختمان‌های دولتی نقش دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است ساخت ساختمان‌های دولتی توسط سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی صورت گیرد یا همچنان این ساخت و سازها بین سازمان مجری و شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های گوناگون و سایر نهادها مشترک است؟ گفت: در سطح کشور تعداد زیادی از پروژه‌های استانی وجود دارد که قانونمندی خود را دارند و این‌که پروژه‌ها توسط چه دستگاهی انجام می‌شود در سطح استان‌ها تعیین تکلیف می‌شود.

در سطح ملی نیز ضمن آنکه تعداد زیادی از پروژه‌ها در سطح کشور توسط سازمان مجری ساختمان‌های دولتی و عمومی انجام شده است دستگاه‌های اجرایی همچون وزارت ورزش و سایر نهادها ساخت تعدادی از ساختمان‌های دولتی را در دست اجرا دارند که به موازات سازمان مجری اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی در پایان تاکید کرد: به رغم ساخت و سازهای فراوانی که در سطوح مختلف و توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های گوناگون انجام می‌شود عمده پروژه‌های ساخت و سازهای عمومی و دولتی توسط سازمان ما انجام می‌گیرد.