معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی  تاکید کرد: لزوم شفافیت در عملکرد مهندسان

حامد مظاهریان در دومین روز از نوزدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جزیره کیش گفت: با دیدگاه اعضاء نظام مهندسی و تمام شعارها و اهداف ذکر شده در بین سخنان کاندیدهای دوره هفتم می توان برنامه سه ساله ای را برای شورا و سازمان نظام مهندسی تدوین کرد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، وی افزود: سازمان نظام مهندسی شاهد چرخه ای جدید در شورای مرکزی است که انتظارات گسترده اعضاء و افکار عمومی و بهره برداران را باید برآورده سازند

مظاهریان تاکید کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم نظام مهندسی از گروه های مرجع جامعه به شمار می روند و حساسیت جامعه روی کار آنها زیاد است. جایگاه گروه های مرجع توسط عملکرد آنها تعیین می شود و در صورتی که نتوان اعتماد افکار عمومی را جلب کرد حساسیت بوجود آمده می تواند برای مشروعیت آن گروه مشکل ساز شود.

معاون ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مهندسان به عنوان گروهی از متخصصان حضور گسترده ای در بین مردم دارند و با 400 هزار عضو در بین تمامی مجموعه های تخصصی مردمی تر هستند لذا مردم از مهندسان انتظار دارند در برابر حوادث و کاستی هایی که به وجود می آید پاسخگو باشند.

حامد مظاهریان اظهار داشت: حرفه مهندسی توام با خطاست و مبنای کار وی بر اساس آزمون و خطا صورت می گیرد اما نیازمند شفافیت در عملکرد است. در اینجا به دنبال مقصریابی نیستیم و تنها باید به دنبال درس گرفتن از اتفاقات باشیم

 وی با اشاره به اصول شهرسازی در کشور گفت: ساختمانها و شهرهایی که ساخته می شود محصولی نیست که مورد انتظار همگان باشد.

مظاهریان به دوره جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: در شورای مرکزی جدید، دوره پرکاری پیش روست و انتظارات جامعه و اعضاء از آنها بسیار بالاست. باید با بازنگری، رفتار مهندسی را بازسازی کرد و وظیفه سنگین نمایندگی جامعه مهندسی را بپذیرند.

وی افزود: الزامات انجام وظایف در تعاریف قید شده در قانون به عنوان سازمان مردم نهاد باید رعایت شود و مهم ترین آن شفافیت در عملکرد است و نوع و سقف تصمیم گیری ها مشخص باشد و سازمان نظام مهندسی باید نماد شفافیت باشد و این گونه می تواند اهداف قید شده در قانون را محقق سازد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:استانداردسازی خدمات مهندسی بیشترین انتظار ما از شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است و نحوه نظارت بر آنها و مبانی قیمت گذاری نیز در این خصوص باید مورد بازنگری قرار گیرد

وی ابراز امیدواری کرد در دوره جدید دغدغه های عمومی به یک خواسته انسجام یافته تبدیل شود