معاونت امور عمرانی استانداری کردستان:  پختگی و توانمندی نظام مهندسی ستودنی است


معاون هماهمگی امور عمرانی استانداری کردستان در مراسم تودیع و معارفه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، پختگی، تجربه و توانمندی این سازمان را قابل ستایش توصیف کرد.

مهندس قادری با بیان اینکه روند پیشرفت سازمان روندی سعودی بوده است اعلام داشت: وجود ظرفیت توانمند نظام مهندسی استان کردستان باعث شده است تا توقعات از این سازمان و مسئولین آن بیش از پیش باشد.

معاون عمرانی استانداری کردستان با مهم خواندن وظایف سازمان خواستار تعامل بیشتر سازمان با دیگر ارگانها در جهت ساماندهی به وضعیت عمران و مطلوبیت در ساخت وساز شد.

وی حاصل این تعامل را توسعه ی استان در بخش عمرانی دانست.
مهندس قادری در ادامه ی سخنان خود با تجلیل از مشارکت گسترده اعضای سازمان و ثبت درصد مشارکت بیشتر از میانگین  کشوری،  خواستار مشارکت بیشتر اعضا در امورات سازمان شد.

وی با اشاره به وضعیت استان و خطر زمین لرزه، توجه به رعایت مقررات ملی ساختمان و فرهنگ سازی در این رابطه را از اولویت امورات سازمان دانست و خواستار توجه نظام مهندسی در این حوزه شد.

وی این اولویات را از اولویات مهم استان دانست که همه ی مسئولین باید آن را مد نظر داشته باشند.