مصوبات 5 اسفند ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:5/12/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

خريد هديه نوروزي جهت اعضاي سازمان .


متن مصوبه:

مصوب گرديد با توجه  به بررسي هاي انجام شده و بررسي موارد پيشنهادي ارائه شده توسط مسئول محترم واحد رفاهي سازمان نسبت به خريد کيف (با مشخصاتي که به رؤيت اعضاي محترم هيئت مديره رسيده است) اقدام لازم توسط کارپرداز  محترم سازمان صورت پذيرد .ضمناً با توجه به کمبود وقت و آخر سال و قيمت مناسب اعلام شده (قيمت کيف يکصد و چهل و پنج هزار ريال *145،000 ريال ) + (هزينه چاپ آرم سازمان در داخل کيف سه هزار ريال * 3،000 ريال ) جمعاً (يکصد و چهل و هشت هزار ريال * 148،000 ريال )خريد طبق مواد 50 و 65 نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان به صورت ترک تشريفات مناقصه تا سقف هفتصد و چهل ميليون ريال معادل  740،000،000 ريال براي خريد پنج هزار عدد کيف ،انجام و از فروشگاه طلايي پور به آدرس تهران خ سعدي خ منوچهري شماره 11 با عقد قرارداد خريداري گردد.لازم به ذکر است با توجه به حجم زياد سفارش در صورتيکه نصف سفارش قبل از سال (جهت اعضاي پروانه دار ) و نصف ديگر آن تا اوايل ارديبهشت ماه ( جهت اعضاي بدون پروانه ) با رعايت و مديريت پرداخت با هماهنگي رياست محترم سازمان بلامانع است .تاريخ تشکيل جلسه: 5/12/92

مصوبه شماره 2

موضوع:

نحوه برگزاري دوره هاي بازآموزي مباحث بيست و دو گانه .


متن مصوبه:

به امور آموزش و پژوهش تفويض گرديد تا نسبت به مذاکره با اساتيد مربوطه در خصوص حق الزحمه و ساير موارد هماهنگي نموده و متناسب با هزينه برگزاري دوره هزينه ثبت نام را تعيين نمايد و مبالغ تعيين شده را به خزانه دار اعلام نمايند و امور آموزش و پژوهش مؤظف است گزارش دوره هاي برگزار شده را به صورت ماهيانه به هيئت رئيسه سازمان ارائه نمايند.مصوبه شماره 3

موضوع:

نحوه برگزاري جشن روز مهندس و جنگ شادي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد مراسم در سينما بهمن سنندج ،سالن مرکزي برگزار شده و با توجه به محدوديت فضا تصميم گرفته شد با صدور بليط توسط مسئولين برگزاري ( آقايان گودرزي و فاروقي با همکاري ساير عوامل سازمان ) مديريت حضور اعضاء فراهم گردد و در صورت استقبال اعضاء ، در جلسات آتي هيئت مديره تصميم گيري در خصوص برگزاري مراسم بعدي با حضور اعضايي که در مراسم حضور نداشته اند ، انجام خواهد شد .مصوبه شماره 4

موضوع:

تعيين تکليف وضعيت کارمند دهگلان .


متن مصوبه:

با توجه به مصوبه شماره 3 مورخ 5/11/92 هيئت رئيسه محترم سازمان و صورتجلسه کميسيون استخدام مقرر گرديد آقاي بهنام خالديان به عنوان کارمند تمام وقت ( به مدت 89 روز ) شهرستان دهگلان استخدام گرديده و در صورت رضايت از عملکرد نامبرده تمديد قرارداد ايشان تا پايان سال 93 به تصويب هيئت رئيسه و پيشنهاد مدير فني و اجرايي بلامانع خواهد بود .شروع به کار آقاي بهنام خالديان در شهرستان دهگلان از تاريخ 7/11/92 تعيين مي گردد. و آقاي جمال جعفري مؤظف مي گردد تا تاريخ 10/1/93 ضمن آموزش آقاي بهنام خالديان و واگذاري کليه ي مدارک و مسئوليت ها به آقاي خالديان در دهگلان حضور پيدا کرده و پس از تاريخ 10/1/93 با هماهنگي مدير فني و اجرايي در شهر سنندج حضور خود را اعلام مي دارد .