مصوبات 5 اردیبهشت 94

تاریخ تشکیل جلسه: 19/1/94

مصوبه شماره 1
 

موضوع:

طرح نامه شماره 400/787 مورخ 17/1/94 معاون محترم وزیر راه و شهرسازی.

 

متن مصوبه:

ضمن قرائت نامه فوق ، مقرر گردید نمایندگان هیات مدیره در گروه های تخصصی نسبت به ارائه پیشنهاد و تعداد کار و راهکار اجرایی نمودن ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ظرف مدت یک هفته به مدیر فنی و اجرایی سازمان اقدام نمایند و مدیر فنی و اجرایی محترم سازمان ظرف مدت سه روز نسبت به جمع آوری کلیه نظرات و ارائه پیشنهادات لازم و اجرایی به هیات مدیره محترم سازمان اقدام نماید.

 


 مصوبه شماره 2

 

موضوع:

درخواست جناب آقای دکتر علیزاده در خصوص برگزاری جلسه منطقه ایی کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی.

متن مصوبه:

درخواست آقای دکتر علیزاده مبنی بر برگزاری جلسه منطقه ایی کمیسیون آموزش و پژوهش شورای مرکزی در استان مطرح و مقرر گردید که برای روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 16/2/94 و 17/2/94 برنامه ریزی لازم انجام و هزینه های  مربوطه با هماهنگی جناب آقای دکتر ثابتی پرداخت گردد.

 


 مصوبه شماره 3

موضوع:

بررسی درخواست شماره 22060 مورخ 27/11/93 دفتر نمایندگی بیجار

متن مصوبه:

درخواست شماره 22060 مورخ 27/11/93 دفتر نمایندگی بیجار مطرح و با عنایت به افتتاح ساختمان دفتر نمایندگی در اردیبهشت ماه نود و چهار و لزوم ارائه خدمات شایسته به مهندسین متقاضیان گرامی مقرر گردید اقدام لازم در خصوص جذب خانم طاهره شجری بعنوان کارمند دبیرخانه و بایگانی دفتر نمایندگی بیجار صورت گیرد ضمناً قرارداد نامبرده به صورت سه ماهه آزمایشی می باشد و در صورت رضایت از عملکرد نامبرده تمدید بلامانع است.ضمناً رعایت کلیه نظام نامه های استخدامی الزامی است.

 


 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

خرید هدایای مناسب جهت مهمانان، پیشکسوتان و اعضای سازمان که در مراسم ها ، مجامع و ... مورد تقدیر قرار می گیرند.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید جهت خرید هدایای مناسب جهت مهمانان، پیشکسوتان سازمان و برخی از اعضای سازمان که در مراسم ها ، مجامع عمومی سازمان و ... بدلیل فعالیت های آنان در راستای تقویت سازمان اهدا می گردد مبلغ پانزده میلیون تومان در اختیار ریاست محترم سازمان قرار گرفته و تحت نظر ایشان و در خصوص موارد فوق و با خرید هدایای مناسب هزینه گردد.

 

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

نصب دستگاه کارت خوان در امور مالی سازمان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به ضرورت و امکانات کارت خوان بانک ملی با نیازهای امور مالی سازمان ، حساب جاری در شعبه مرکزی بانک ملی افتتاح و سریعاً دستگاه کارت خوان بانک ملی تهیه و در امور مالی مستقر گردد.

 


مصوبه شماره 6

 

موضوع:

برگزاری جشن روز معمار.

 

متن مصوبه:

درخواست نماینده محترم هیات مدیره در گروه تخصصی معماری در خصوص برگزاری جشن روز معمار مقرر گردید مطابق لیست پیوست با حذف بندهای 7، 12،14،15،16 و زیر نظر ریاست محترم سازمان مراسم برگزار گردد.