مصوبات 4 آبان 93

تاريخ تشکيل جلسه: 4/08/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

اعلام نظر در خصوص احداث طبقه فوقاني دفتر نمايندگي مريوان.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد با هماهنگي رياست محترم سازمان يا مدير محترم فني و اجرايي سازمان احداث طبقه فوقاني جهت ساخت مهمانسرا بلامانع است و شايسته است مدير دفتر نمايندگي سريعاً مقدمات قانوني (اصلاح نقشه و پروانه ساختماني) را انجام دهد و در غير اينصورت مسئوليت با مدير دفتر نمايندگي مي باشد.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

تصميم گيري در خصوص نامه شماره 93/417/ن مورخ 10/7/93 دفتر نمايندگي ديواندره.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد ادامه علميات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان ديواندره تا سقف بودجه سال 93 مصوب مجمع عمومي سازمان در تاريخ 16/2/93 به ميزان 1،500،000،000 ريال بلامانع مي باشد و پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوي سازمان نظام مهندسي با تأييد رياست سازمان يا مدير فني و اجرايي پرداخت گردد.ضمناً اجراي طبقه سوم منوط به اخذ مجوزهاي قانوني ( کميسيون ماده پنج) و واگذاري يک طبقه به دفاتر مهندسي شهرستان بصورت اجاره و رهن امکان پذير خواهد بود.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

برگزاري سمينار آموزشي توسط انجمن زلزله.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد با توجه به هزينه هاي بالاي اعلام شده (بر اساس نامه شماره 257-93- زل  مورخ 29/7/93 انجمن مهندسي زلزله ايران، رياست محترم سازمان جهت تأمين مدرس با دانشگاههاي ديگر يا دانشگاه صنعتي اصفهان هماهنگي نمايد.مصوبه شماره 4

 

موضوع:

معرفي آقاي ساسان رعنايي مشاور حقوقي سازمان به عنوان نماينده هيئت مديره جهت شرکت در جلسات شوراي انتظامي در خصوص کليه  پرونده هاي ارجاعي از طرف هيئت مديره به شوراي انتظامي.


 

متن مصوبه:

آقاي ساسان رعنايي  به عنوان نماينده هيئت مديره در خصوص پرونده هاي ارجاعي به شوراي انتظامي از طرف هيئت مديره در جلسات دعوت شده از سوي شوراي انتظامي شرکت نمايندمصوبه شماره 5

 

موضوع:

در خصوص تمديد اشتراک يکساله پشتيباني و بروز رساني نرم افزار فايروال 2000DSG.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد با توجه به پيش فاکتور ارائه شده و رعايت ساير موارد مالي معاملاتي تا سقف شصت ميليون ريال با هماهنگي مشاور انفورماتيک سازمان اقدام صورت گيرد.مصوبه شماره 6

 

موضوع:

بررسي عدم تعادل کار در چهار رشته عمران ، معماري ، برق و مکانيک.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به عدم وجود تعداد کار کافي جهت مهندسين چهار رشته سازمان، جناب آقاي مهندس فرشيد عزت پور با توجه به اطلاعات کامل امور مهندسين سازمان نسبت به کنترل تعداد کار مهندسين و مشخص نمودن سقف تعداد کار در هر برش زماني در سال در چهار رشته با توجه به آمار اقدام نمايد در ضمن رعايت سقف تعداد 8 کار و سقف متراژ الزامي و موارد خاص با توجه به مطرح شدن در هيات مديره به پيشنهاد ايشان قابل بررسي و تصميم گيري خواهد بود.