مصوبات 30 شهريور 93

تاريخ تشکيل جلسه: 30/06/93

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تعويق زمان برگزاري مجمع عمومي به طور فوق العاده نوبت دوم.


 

متن مصوبه:

با توجه به عدم حضور تعدادي از اعضاي هيئت مديره در زمان برگزاري مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم در مورخ 16/7/93 به دليل حضور در جلسات گروه هاي تخصصي شوراي مرکزي زمان برگزاري نوبت دوم در صورت عدم برگزاري مجمع در نوبت اول به تاريخ يک شنبه 27/7/93 ساعت 16 در محل سالن اجتماعات تالار مولوي دانشگاه کردستان موکول مي گردد.ضمناً اطلاع رساني تعويق نوبت دوم مجمع علاوه بر اطلاع رساني به صورت قانوني آن، حداکثر سه نوبت به صورت درج آگهي در روزنامه يا هفته نامه هاي کثيرالانتشار توسط امور اداري انجام پذيرد.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

معرفي نماينده هيات مديره در کميته دفاتر.


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء و با توجه به اعلام آمادگي جناب آقاي مهندس فرشيد عزت پور، ايشان بعنوان نماينده هيات مديره در کميته دفاتر انتخاب و معرفي مي گردند.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

بررسي تمديد قررداد استخر شناي دانشگاه آزاد تا مورخه 28/12/93 براي آقايان و خانم هاي عضو سازمان.


 

متن مصوبه:

مصوب گرديد:

قرارداد استفاده از استخر دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج (شامل: استخر، سوناي خشک، سوناي بخار و جکوزي) از تاريخ 1/7/93 به تعداد 24 جلسه ( يک سانس در هفته، سه شنبه ها ساعت 20 الي 22 براي آقايان) و به تعداد 25 جلسه ( يک سانس در هفته ، چهارشنبه ها ساعت 18 الي 20 براي خانم ها) به ازاي  هر سانس استفاده از استخر مبلغ 3،600،000 ريال که جمعاً مبلغ 176،400،000 ريال يکصد و هفتاد و شش ميليون و چهارصد هزار ريال به ازاي 49 جلسه مي باشد ، عقد و پرداخت گردد.مصوبه شماره 4

 

موضوع:

درخواست هيئت اجرايي انتخابات مديران دفاتر نمايندگي شهرستانها.


 

متن مصوبه:

با توجه به پيشنهاد هيئت اجرايي انتخابات مديران دفاتر نمايندگي شهرستانها مبني بر تعويق زمان برگزاري انتخابات از تاريخ 25 و 26/6/93 به تاريخ 7 و 8 مهر ماه 93 به دليل درخواست تعدادي از مهندسين و تعطيلات آخرين روزهاي شهريور ماه و مسافرت اکثر مهندسين مقرر گرديد با پيشنهاد فوق موافقت به عمل آيد.بنابراين تاريخ برگزاري انتخابات در شهرهاي مريوان، دهگلان، کامياران و قروه به هفتم مهرماه 93 و شهرهاي ديواندره، بيجار ، سقز، بانه به هشتم مهر ماه 93 وفق برنامه زماني اعلام شده قبلي توسط هيئت اجرائي موکول مي گردد.مصوبه شماره 5

 

موضوع:

بررسي نامه مدير اجرايي : در خصوص زمان نظارت و موضوعات مربوطه.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد بند 1 نامه در خصوص زمانبندي نظارت در گروه هاي الف تا د و موضوع تغيير ناظر در پيش فرضهاي نرم افزار درج گردد.

بند 2 و 3 نامه: مقرر گرديد اعضاي محترم هيئت مديره نسبت به بررسي بندهاي مذکور و طي جلسه آتي نظرات خود را تقديم هيئت مديره نمايند.

نامه پيوست مي باشد.