مصوبات 3 بهمن 94

تاریخ تشکیل جلسه:03/11/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

جلسه فوق العاده هیئت مدیره .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جهت تسریع در موارد مطرح شده در هیئت مدیره جلسه ی فوق العاده ای در روز سه شنبه مورخ 06/11/94 از ساعت 4:30 الی 18:30 در محل سازمان برگزار گردد.

 

  مصوبه شماره 2

موضوع:

برگزاری مجمع عمومی نوبت اول و دوم سازمان نظام مهندسی استان کردستان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید جهت بررسی و تصویب تراز مالی سال 1393 سازمان نظام مهندسی جلسه های مجمع عمومی نوبت اول و دوم به ترتیب در تاریخ های یکشنبه 25/11/94 و شنبه 01/12/94 در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد.

 


  مصوبه شماره 3

 

موضوع:

گزارش خزانه دار از ساعت کاری مدیران و کارکنان سازمان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید که گزارش ساعت کاری مدیران توسط خزانه دار محترم تکمیل و پس از بررسی و تصویب در هیئت رئیسه ، مجدداً در جلسات بعدی هیئت مدیره مطرح گردد.

 

  مصوبه شماره 4

 

موضوع:

معرفی سرپرست پاره وقت واحد آموزش و پژوهش.

 

متن مصوبه:

سرکار خانم بهار راستین به عنوان سرپرست پاره وقت واحد آموزش و پژوهش انتخاب گردیدند.دلیل انتخاب سرکار خانم راستین به دلیل سابقه کاری ایشان در امر آموزش سازمان در دوره ششم هیئت مدیره می باشد.

در ضمن مقرر گردید در خصوص کیفیت و کیمیت دوره های ارتقا پایه ایشان گزارشی تهیه و در جلسات آتی هیئت مدیره ارائه نمایند.

 

 

  مصوبه شماره 5

موضوع:

پیگیری مصوبات هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید مهندس وریا ژولیده دبیر هیئت مدیره، به عنوان مسئول پیگیر مصوبات هیئت مدیره و هیئت رئیسه انتخاب و گزارش روند پیشرفت مصوبات را به هیئت مدیره یا هیئت رئیسه ارائه نماید.یا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت در گروه مجازی(تلگرام)هیئت مدیره مطرح نماید.

 

 مصوبه شماره 6

 

موضوع:

احداث بخش انکولوژی بیماران سرطانی بیمارستان بعثت.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به بازدید هیئت مدیره دوره ششم سازمان از بخش انکولوژی کودکان(سرطانی)در دست احداث توسط خیرین در مرداد ماه سال 94 و وعده مساعدت مالی از طرف آن هیئت مدیره محترم جهت همکاری در امر احداث ساختمان فوق الذکر، مراتب  به صندوق حمایت از اعضا سازمان اعلام تا از طریق صندوق مذکور حداکثر حمایت مالی لازم صورت گیرد.

 

  مصوبه شماره 7

موضوع:

اصلاح دستور کار مجمع عمومی عمومی مورخ 25/11/94.

 

متن مصوبه:

برابر مصوبه مورخ 10/11/94 هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان ، بدینوسیله به دستور کار مجمع عمومی مورخ 25/11/94 دستورکارهای ذیل اضافه می گردد.

-        تعیین هزینه های دادرسی پرونده های ارجاعی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان برابر مصوبه مورخ 12/10/94 هیئت مدیره سازمان.

-        ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/06/94 جهت تصمیم گیری.