مصوبات 3 اسفند 94

تاریخ تشکیل جلسه:94/12/03

 

مصوبه شماره 1
 

موضوع:

درخواست مدیر دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان کامیاران در خصوص نحوه محاسبه دستور نقشه به شماره 91008708 به مالکیت آقای احمد فتحی در خصوص طراحی هتل در ورودی شهر کامیاران.

 

متن مصوبه:

برابر مصوبه تاریخ 12/10/94، با توجه به اینکه دستور نقشه مربوط به سال 92 می باشد، حق الزحمه مربوط به طراحی و نظارت کلیه رشته ها بر اساس تعرفه مصوب سال 92 محاسبه گردد، لازم به توضیح است که مطابق مدارک موجود مالک قبلاً قسمتی از حق الزحمه را پرداخت نموده است، کلیه مصوبات قبلی در این خصوص کان لم یکن تلقی شده و روش محاسبه حق الزحمه فوق الذکر(برابر تعرفه 92) و بدون اعمال تخفیف و ضریب لازم الاجرا است.


 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول و دوم در اسفند 94.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید مجمع عمومی فوق العاده سازمان با دستور کار:

1)ارائه گزارش موضوع بند 8 مصوبه مجمع عمومی مورخ 15/06/94 جهت تصمیم گیری.

2) گزارش عملکرد هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان.

3)بررسی پیشنهاد تغییر اساسنامه هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان.

4)انتخابات اعضای جدید هیئت امنای صندوق حمایت از اعضای سازمان.

به شرح ذیل برگزار گردد:

نوبت اول مجمع عمومی در روز دوشنبه 24/12/94ساعت 16 در تالار مولوی کرد دانشگاه کردستان و در صورت به حد نصاب نرسیدن اعضاء، نوبت دوم در روز چهارشنبه مورخ 26/12/94 ساعت 16 در تالار مولوی کرد دانشگاه کردستان برگزار گردد.


 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

درخواست تمدید تفاهم نامه شماره 2056/11/3 ک مورخ 15/05/91 مابین سازمان نظام مهندسی و شرکت جهاد خانه سازی شعبه کردستان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید تفاهم نامه ما بین شرکت جهاد خانه سازی شعبه کردستان و سازمان نظام مهندسی تا آخر سال 95 تمدید گردد.

 

 

    مصوبه شماره 4

 

موضوع:

درخواست اصلاحات در نظام نامه کمیته دفاتر برابر صورتجلسه مورخ 08/11/94 مدیران دفاتر.

 

متن مصوبه:

صورتجلسه مصوبات جلسه مدیران دفاتر در جلسه هیئت مدیره مطرح و مصوب گردید که مراتب زیر از طرف سازمان جهت تایید در شورای فنی استان و شورای چهار نفره مطرح گردد:

1-    ورود و خروج مهندسین حداکثر 2 بار در سال و در اردیبهشت و آبان ماه هر سال صورت گیرد.

2-    تعداد مهندسین طراح تا 25 نفر و ناظرین تا 15 نفر افزایش یابد.

3-    مفاصا حساب مالیاتی مهندسین تا پایان سال دارای اعتبار باشد.

4-    تشکیل جلسه مدیران دفاتر حداقل هر 3 ماه یکبار باشد.

5-    پایان سهمیه سالانه از آخر اسفند ماه هر سال به پایان اردیبهشت ماه تغییر یابد.

 

 

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

انتخاب مدیر آموزش و پژوهش سازمان.

 

متن مصوبه:

با توجه به سابقه جناب آقای دکتر هوشنگ دباغ در دوره های قبلی در سمت های عضو هیئت مدیره ، ریاست سازمان و کمیته آموزش، به اتفاق آراء ایشان به عنوان مدیر آموزش و پژوهش سازمان انتخاب گردیدند.

و همچنین سرکار خانم مهندس راستین بعنوان نماینده هیئت مدیره در امر نظارت بر واحد آموزش و پژوهش انتخاب گردیدند.

در این مورد مصوبات قبلی این دوره کان لم یکن تلقی می گردد.