مصوبات 3 آبان 95

تاریخ تشکیل جلسه:03/08/95

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تعیین تاریخ ادامه مجمع عمومی مورخ 26/017/95.

 

متن مصوبه:

با توجه به اینکه هیئت رئیسه مجمع عمومی مورخ 26/07/95 تنفس اعلام کردند ادامه جلسه مطرح با همان هیئت رئیسه در تاریخ پنج شنبه 20/08/95 ساعت 16 در سالن اجتماعات مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد، امور اداری و روابط عمومی مطابق مقررات اقدامات لازم را مبذول نمایند.


مصوبه شماره 2

 

موضوع:

برگزاری مسابقات سراسری شطرنج سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در جزیره کیش .

 

متن مصوبه:

نامه شماره 25379/95/110 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص برگزاری مسابقات سراسری نظام مهندسی ساختمان کشوری از تاریخ 22/09/95 الی 27/09/95 در جزیره کیش در جلسه مطرح و مقرر گردید بصورت فراخوان به اطلاع کلیه اعضا نظام مهندسی رسیده و پس از ثبت نام از متقاضیان ، در صورت بیشتر از 7 نفر بودن آنها ، با هیئت شطرنج استان قراردادی منعقد تا با نظارت آنها مسابقات تک حذفی در بین متقاضیان برگزار و هفت نفر منتخب ( 5 نفر آقا و 2 نفر خانم) به عنوان تیم شطرنج سازمان استان به مسابقات اعزام گردند.

جناب آقای دکتر هدایت نسب به عنوان نماینده هیئت مدیره جهت پیگیری مصوبه تعیین و کلیه هزینه ها پس از تایید توسط ایشان توسط سازمان پرداخت گردد.


مصوبه شماره 3

 

موضوع:

نظام نامه مالی و معاملاتی

 

متن مصوبه:

نامه مدیر کل راه و شهرسازی استان کردستان در خصوص ابلاغ نظام نامه مالی و معاملاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در جلسه مطرح و مقرر گردید ، ضمن اطلاع رسانی در سایت سازمان، با توجه به لازم الاجرا بودن نظام نامه ، امور مالی نسبت به رعایت آن اقدام نماید.

 

مصوبه شماره 4

 

موضوع: اصلاحیه مصوبه شماره 1 جلسه 38 مورخ 13/06/95

 

متن مصوبه:

پیرو بند مصوبه شماره 1 جلسه  38 مورخ 13/06/95 هیئت مدیره دوره هفتم سازمان نظام مهندسی کارهای با متراژ پایین که تایید مدیر اجرایی و مدیر دفتر نمایندگی با استعلام حداقل از 5 مجری که حاضر به انجام پروژه نمی باشند ، در حد یک کار بدون درج در تعداد سهمیه کاری و فقط درج در متراژ بلامانع است.

لازم به توضیح است هر مجری فقط مجاز به قبول مسئولیت یک کار می باشد.