مصوبات 27 آبان ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:27/8/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

موارد پيشنهادي بخش مجريان جهت طرح در شوراي چهار نفره .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد موارد اصلاحي ( پيوست ) در خصوص بخش مجريان ساختماني و در جهت ارتقاء خدمات ارائه شده و کاهش مشکلات اجرايي جهت تصويب به شوراي چهار نفره استان ارائه گردد .مصوبه شماره 2

موضوع:

درخواست شماره 13218 مورخ 20/8/ 92 مشاور انفورماتيک در خصوص خريد دستگاه سرور .


متن مصوبه:

مصوب گرديد جهت خريد يکدستگاه سرور طبق مشخصات پيوست تا سقف مبلغ حداکثر 120،000،000 ريال با رعايت نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان و هماهنگي مشاور انفورماتيک اقدام گردد .

  

مصوبه شماره 3

موضوع:

درخواست شماره 13219 مورخ 20/8/92 مشاور انفورماتيک سازمان در خصوص خريد يک دستگاه فايروال سخت افزاري .


متن مصوبه:

مصوب گرديد يک دستگاه فايروال سخت افزاري طبق مشخصات پيوست تا سقف حداکثر مبلغ 180،000،000 ريال با توجه به درخواست مشاور انفورماتيک که شرکت داده پردازان  دوران شرکت داخلي توليد کننده فايروال در ايران بوده و اداراتي مانند مخابرات و وزارتخانه هاي مهم کشور با شرکت مذکور قرارداد بسته اند ، طبق نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان به صورت ترک تشريفات و بدون نياز به مناقصه از شرکت مذکور خريداري گردد .

 مصوبه شماره 4

موضوع:

بررسي مشکلات نماي خارجي ساختمان سازمان.


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد جناب آقاي مهندس خليل اللهي از مورخه 28/8/92 نسبت به شروع عمليات اجرايي اصلاح نماي ساختمان مرکزي سازمان(قسمتهاي مشکي که سنگ آن دچار ترک شده است )اقدام فرمايند.سقف هزينه هاي پيش بيني شده چهارصد ميليون ريال بوده و رعايت کليه نظام نامه هاي مالي ،معاملاتي سازمان الزامي است .مصوبه شماره 5

موضوع:

تعيين مبلغ جايزه فرزندان ممتاز اعضاء .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گرديد مطابق آمار ثبت نام شدگان برابر جدول زير هديه نقدي و لوح تقدير به فرزندان اهدا شود.

مقطع ابتدايي  113  نفر    ،   هر نفر 40 هزار تومان.

 

مقطع راهنمايي 12   نفر    ،   هر نفر 50 هزار تومان.

 

مقطع دبيرستان  18  نفر    ،   هر نفر 60 هزار تومان.

 

مقطع دانشگاه   11  نفر    ،   هر نفر 70 هزار تومان.

 

در ضمن يک هفته فرصت مجدد جهت اطلاع رساني از طريق سايت  و اطلاع رساني به مديران دفاتر و شهرستانها داده شود و افراد جديد به تعداد اشاره شده اضافه مي شود . 

مصوبه شماره 6

موضوع:

نحوه عقد قرارداد و دستمزد مدير امور خدمات مهندسي .


متن مصوبه:

مقرر گرديد آقاي مهندس سهراب شهنازي به عنوان مدير امور صدور خدمات مهندسي از ابتداي آذر ماه به صورت تمام وقت تا پايان سال جاري نسبت به انجام وظايف محوله اقدام و گزارش عملکرد را به صورت ماهيانه به هيئت مديره ارائه نمايند.ضمناً حق الزحمه ايشان مطابق با اشل حقوقي ،مدير فني اجرايي قابل پرداخت خواهد بود.ضمناً رياست محترم سازمان نسبت به عقد قرارداد لازم اقدام فرمايد.