مصوبات 26 مردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 26/05/93

مصوبه شماره 1


 

موضوع:

بررسي چارت سازماني نظام مهندسي کردستان .


 

متن مصوبه:

با توجه به مباحث مطرح شده کليات بررسي شده و مقرر گرديد در جلسه آتي اصلاحات انجام شده و ارائه گردد.

  

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

موارد فني  مدير فني و اجرايي سازمان ( تعيين تکليف مديران دفاتر نمايندگي شهرستانها) .


 

متن مصوبه:

با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در خصوص دفاتر نمايندگي تصميماتي به شرح زير اخذ گرديد:

1-    در صورت برگزاري انتخابات شرط اصلي ، داشتن پروانه اشتغال معتبر مي باشد.

2-    صرفاً افراد پروانه دار حق شرکت در انتخابات مديران دفاتر شهرستانها را دارند.

3-    در شهرهاي مريوان، قروه، بيجار ، سقز، دهگلان انتخابات برگزار گردد.

4-    در شهرهاي زير افراد مشخص شده پيشنهاد گرديده است:

5-    الف:ديواندره   جمشيد نيازي   

ب:بانه          بختيار عليزاده

ج: کامياران   يوسفي

که در خصوص بندهاي 3 و 4 مقرر گرديد اعضاي محترم هيات مديره نظرات خود را در جلسه بعد ارائه و تصميم نهايي گرفته خواهد شد.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

بررسي نحوه کمک به آواره هاي کُرد عراقي .


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد با توجه به اهميت موضوع از لحاظ انساني و پس از رأي گيري مقرر گرديد مبلغ يکصد ميليون ريال بصورت نقدي جهت کمک به آواره هاي کُرد عراقي از طريق واريز به حساب هلال احمر، اقدام لازم صورت پذيرد.

در ضمن افراد زير هر کدام مبلغ دو ميليون ريال با کسر از حقوق و مزايا به اين امر اختصاص دادند:

ا-دکتر مشتاق 2،000،000ريال ، 2- دکتر قناعت  4،000،000 ريال  ، 3 مهندس عزت پور 2،000،000ريال،   4- دکتر ثابتي2،000،000ريال   ، 5- آقاي حميدي2،000،000ريال   ،6- مهندس قادرمزي2،000،000ريال  ،7- مهندس لهونيان 2،000،000ريال ، 8- دکتر عليزاده  2،000،000ريال   ، 9- مهندس صيدي  2،000،000ريال   ، 10- مهندس دره وزمي 2،000،000ريال   ، 11- مهندس خليل اللهي2،000،000ريال  .