مصوبات 26 دی 94

تاریخ تشکیل جلسه:26/10/94

     مصوبه شماره 1


موضوع:

پیش از دستور:نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرها و شهرستانها و مناطق.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید هیئت رئسه سازمان حداکثر تا تاریخ 03/11/94 (سوم بهمن ماه) نسبت به معرفی افراد برگزیده در هر شهرستان( 6 نفر)، مطابق مصوبات نظام نامه نحوه تشکیل دفاتر نمایندگی انتخاب و به هیئت مدیره معرفی نمایند.

 

 

 

    مصوبه شماره 2


موضوع:

پیش از دستور:انتخاب مدیر امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی .

 

متن مصوبه:

مصوب گردید هیئت رئیسه حداکثر تا تاریخ 03/11/94(سوم بهمن ماه) نسبت به بررسی سوابق علمی و پژوهشی افراد مختلف عضو سازمان و معرفی حداکثر 5 نفر به هیئت مدیره جهت انتخاب مدیر امور آموزش و پژوهش سازمان اقدام نمایند.(منظور از افراد مختلف،افراد واجد شرایط می باشد).

 

 

    مصوبه شماره 3

 

موضوع:

پیش از دستور:4% دریافتی سازمان و سایر اموال منقول و غیر منقول.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید بنا به گزارش سرکار خانم مهندس راستین و با توجه به راهنمایی ها و مشاوره دکتر رشیدی و رعنایی در خصوص اموال و دارائی های سازمان به شرح زیر تصمیم گیری شد:

1-    4% دریافتی سازمان در شهرستان سنندج از اعضا در سال 94،کلا محاسبه و مطابق مصوبه مجمع به اعضا بازگردانده شود.

2-    در خصوص سایر اموال و دارائی هایی که از پرداختی 4% و 5% کلیه اعضا عضوسازمان در سطح استان ( به جز 4% دریافتی سال 94 شهر سنندج )، که جمع آوری ، تهیه یا خریداری شده است با توجه به توضیحات مهندس لهونیان در جلسه هیئت مدیره و ارائه راهکار لازم در این خصوص، لازم است مهندس لهونیان به طور مدون و مبسوط گزارش کاملی را تهیه و در جلسه آتی هیئت مدیره ارائه نمایند.

 

 مصوبه شماره 4موضوع:

پروژه 2200 واحدی خارج از محدوده شهرستان بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی سعی در حل مشکل ساکنین 2200 واحد ساختمان خارج از محدوده شهرستان بانه را دارد و به احترام نامه فرماندار محترم شهرستانبانه در این خصوص و ضرورت رعایت صلاحیت حرفه ای کارشناس مورد نیاز ، ضروریست کارشناسان ماده 27 سازمان، سریعاً و بصورت فورس ماژور، حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به معرفی کارشناسان ماده 27 جهت بررسی و کارشناسی کل ساختمانهای فوق الذکر اقدام نمایند، انجمن کارشناسان ماده 27 موظف به اجرایی نمودن این مصوبه می باشد.

در ضمن کارشناسان محترم ماده 27، ضمن بررسی ساختمانها در صورت نیاز به تهیه نقشه های چون ساخت، اصلاحیه و یا بازنگری در نقشه ها در گزارش کارشناسی خود ذکر نمایند.

 

 

    مصوبه شماره 5

 

موضوع:

نامه تعاونی شماره 2022 ساماندهی صنوف مزاحم شهرستان کامیاران به شماره 9470 مورخ 25/09/94.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به اینکه پروژه ساماندهی صنوف مزاحم شهرستان کامیاران دارای 458 برگ دستور نقشه مجزا می باشد، جهت رفاه حال زحمتکشان شهرستان کامیاران حق الزحمه نقشه ها برابر با 30% تخفیف در تعرفه گروه الف سازمان محاسبه گردد، در ضمن مسئول دفتر نمایندگی موظف به تقسیم عادلانه نظارت کار بین مهندسان مقیم در صورت نیاز سایر مهندسان سطح استان نماید،کنترل ظرفیت و متراژ کارکرد مهندسان به عهده مسئول دفتر نمایندگی شهرستان می باشد( این مصوبه شامل طراحی و نظارت می گردد)، مدیر دفتر نمایندگی در تمامی مراحل تقسیم کار باید با مدیر محترم فنی و اجرایی سازمان هماهنگ باشد.