مصوبات 24 بهمن 95

تاریخ تشکیل جلسه:24/11/95

 
مصوبه شماره یک

موضوع:

انتخاب بانک عامل سازمان نظام مهندسی

 

متن مصوبه:

پس از توضیحات لازم توسط خزانه دار محترم در خصوص جلسات برگزار شده توسط ایشان، نایب رئیس اول و امور مالی با مدیریت بانک های استان و بررسی اعلام سودهای پرداختی و سایر تسهیلات بانک ها، به اتفاق آرا مقرر گردید ، امور مالی سازمان نسبت به افتتاح حساب در بانک ملی و ابقاء حساب بانک تجارت اقدام و سریعاً  بقیه حساب های سازمان در سایر بانک ها مسدود و کلیه وجوه موجود و دریافتی به حساب های بانک ملی و تجارت  انتقال یابد.

مصوبه شماره دو

 

موضوع:

بحث گودبرداری و تعیین حق الزحمه آن

متن مصوبه:

مصوب گردید بحث گود برداری با توجه به نامه گروه تخصصی و مصوبه قبلی هیئت مدیره، جهت کارشناسی بهتر موضوع در جلسه هیئت رئیسه مطرح و ضمن اخذ نظر مدیر فنی و اجرایی و دکتر نصری زر، پس از تصویب در هیئت رئیسه ظرف مدت 24 ساعت ، گزارش نهایی تنظیم و جهت ارائه در جلسه بعدی هیئت مدیره ارائه گردد.

 

مصوبه شماره سه

 

موضوع:

نظام نامه اداره جلسات هیئت مدیره

 

متن مصوبه:

نظام نامه اداره جلسات هیئت مدیره پس از اصلاح بندهای آن در هیات مدیره مطرح و به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

 

مصوبه شماره چهار

موضوع:

تاریخ برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء مقرر گردید با توجه به تعویق تاریخ مجمع عمومی نوبت دوم بدلیل بارش برف مجمع عمومی نوبت دوم در روز چهارشنبه 18/12/95 از ساعت 16 الی 19 در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار گردد.

مصوبه شماره پنج 

موضوع:

انتخاب اعضای کمیته های تخصصی (کمیسیون های تخصصی)

 

متن مصوبه:

لیست نامزدهای 4 رشته برق، مکانیک، شهرسازی و نقشه برداری در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و به اتفاق آراء افراد زیر به عنوان اعضای کمیته تخصصی رشته های ذیل انتخاب گردیدند.

نقشه برداری: سهراب شهنازی، مصطفی سلیمی، سلمان احمدی، برهان الدین نقشبندی، آزاد ایران پناه، سربرز احمدی، رشید علی محمدی.

مکانیک : غلام رضا عبدی، هوشیار ناصری، کامران اسدی، محسن علم خواه ، خالد کریمی.

برق: هیوا فرجی ، اسعد خالدی، عبید علی محمدی، عبدالرحمن مرادی، افشین نامی سنندج، صمد قادرپور، فوزیه منیعی.

شهرسازی:هوشمند علیزاده، فیروز آقائی ، لقمان صادقی، شیلان آخوندی، فاطمه زارعی، هیمن صوفی کریمی، فرزین چاره جو.

لازم به توضیح است در دو رشته نقشه برداری و برق 7 نفر به عنوان کمیته تخصصی مکانیک  5 نفر و شهرسازی 7 نفر به عنوان کمیته تخصصی انتخاب گردیدند و تعیین کمیته تخصصی ترافیک به بعد موکول گردید.