مصوبات 23 فروردین ماه 95

 

تاریخ تشکیل جلسه: 15/01/96

مصوبه شماره : دستگردان

 

موضوع:

بررسی تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان کردستان در سال 96

 

متن مصوبه:

مصوب گردید تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان به ازای هر متر مربع زیر بنا در سال 1396 به پیوست از تاریخ 01/01/96 لازم الاجرا می‌باشد.

مقرر گردید در ابلاغ تعرفه تبصره های زیر در نظر گرفته شود.

  • کلیه فرم دستور نقشه های صادر شده در سال 96 خواهد بود.
  • کلیه فرم دستور نقشه هایی که در سال 95 صادر شده در صورت دارا بودن اعتبار تا تاریخ 14/02/96 به دفاتر مراجعه و عقد قرارداد نموده اند ، و در سامانه نرم افزار ثبت گردیده اند مطابق تعرفه 95 خواهد بود، بدیهی است پس از تاریخ 14/02/96 تعرفه سال 96 ملاک عمل خواهد بود(اعمال متراژ سهمیه و کارکرد مطابق سال اعمال تعرفه صورت گیرد)

 

مصوبه شماره 1

 

موضوع:

تغییر زمان برگزاری مجمع های عمومی نوبت اول و دوم

 

متن مصوبه:

با توجه به درخواست تعداد قابل توجهی از اعضاء سازمان در ارتباط با بازنگری نحوه اجرایی نمودن ماده 16 مبحث دوم و لزوم تصمیمات جدید وبالطبع تغییرات لازم در بودجه سال96، مقرر گردید برگزاری مجامع عمومی نوبت اول و دوم در تاریخ های 26/01/96 و 28/01/96 تغییر و تاریخ تشکیل مجامع عمومی متعاقباً اعلام می گردد.

 

مصوبه شماره 2

 

موضوع:

عدم اخذ 4% از مهندسان دفاتر نمایندگی جهت تکمیل ساختمان های دفتر نمایندگی

 

متن مصوبه:

مقرر گردید اخذ4%دریافتی سازمان از مهندسان بابت تکمیل ساختمانهای در دست اجرا دفاتر نمایندگی در سال 96 متوقف گردیده و هیچگونه وجهی در این خصوص از مهندسان اخذ نگردد.

 

مصوبه شماره 3

 

موضوع:

تبصره های تعرفه خدمات مهندسی سال 96

 

متن مصوبه:

مقرر گردید در ابلاغ تعرفه خدمات فنی و مهندسی موارد زیر اعمال گردد.

  • ضرایب تکرار برای طراحی و محاسبات بر اساس جدول 12 ماده 17 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال گردد.
  • جدول ابلاغی تعرفه سال 96 برای کلیه کاربرها بوده و هیچگونه ضرایب افزایش یا کاهش برای کاربری های مختلف لحاظ نخواهد شد.
  • مسئولیت ناظر هماهنگ کننده با یکی از مهندسین ناظر معماری یا سازه پروژه بوده و معرفی از طریق سازمان انجام می پذیرد و اولویت با ناظر معماری می باشد.
  • کلیه وظایف و مسئولیت های طراح هماهنگ کننده با مسئول دفتری که طراح معمار در آن حضور داشته یا مهندس معمار طراح پروژه بوده و مسئولیت جمع آوری و تطابق کلیه نقشه ها و مدارک مورد درخواست سازمان و سایر وظایف محوله طراح هماهنگ کننده به عهده افراد مذکور بوده و حق الزحمه طراح هماهنگ کننده توسط ایشان دریافت می‌گردد.