مصوبات 22 مهر ماه 92

تاريخ تشکيل جلسه:22/7/92

مصوبه شماره 1

موضوع:

تعطيل روزهاي سه شنبه و پنج شنبه به دليل عيد قربان.


متن مصوبه:

با توجه به اينکه  چهارشنبه عيد سعيد قربان مي باشد و همچنين احتمال دارد که سه شنبه از طرف دولت تعطيل رسمي اعلام شود مقرر گرديد روز سه شنبه از ساعت 10 صبح تعطيل  و روز پنج شنبه سازمان تعطيل گردد.مصوبه شماره 2

موضوع:

ارائه نرم افزار در دست تهيه 


متن مصوبه:

به اتفاق آرا ء خريد تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري مورد نياز و مکمل نرم افزار جامع مهندسين به شرح زير مصوب گرديد (به استناد نامه شماره ش ف /92/283 مورخ 10/7/92 شرکت رايان فرزانگان کردستان) .

1.       تهيه سرور طبق مشخصات پيوست تا سقف مبلغ حداکثر 120،000،000 ريال با رعايت نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان و هماهنگي مشاور انفورماتيک سازمان .

2.       پهناي باند اختصاصي M 2 براي سامانه تا سقف حداکثر 20،000،000 ريال .

3.       فايروال سخت افزاري طبق مشخصات پيوست تا سقف حداکثر 180،000،000 ريال و با توجه به اينکه بنا به گفته نمايندگان شرکت رايان فرزانگان کردستان و مشاور انفورماتيک سازمان شرکت داده پردازان دوران شرکت داخلي توليد کننده فايروال در ايران بوده و اداراتي مانند مخابرات  و وزارتخانه هاي مهم کشور ، با شرکت مذکور قرارداد بسته اند طبق نظام نامه مالي و معاملاتي سازمان  به صورت ترک تشريفات و بدون نياز به مناقصه از شرکت مذکور خريداري گردد .

4.       آنتي ويروس رجستر شده براي سرور.مصوبه شماره 3

موضوع:

نظم دادن به پرونده هاي اعضاء سازمان .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد با هماهنگي مدير محترم فني و اجرايي استان نسبت به تهيه جدول رنگ بندي پوشه هاي بايگاني مدارک اعضاء سازمان به تفکيک رشته ها و خريد و چاپ پوشه ها مطابق آيين نامه هاي مالي ،معاملاتي سازمان توسط کارپرداز اقدام لازم صورت پذيرد .مصوبه شماره 4

موضوع:

بررسي درخواست گروه تخصصي شهر سازي .


متن مصوبه:

به اتفاق آراء مصوب گرديد حدود صلاحيت مهندسان شهرساز در تهيه طرحهاي شهر سازي و ساختمان سازي و حق الزحمه مربوطه و شرح خدمات مطابق نامه 09438/ش م مورخ         شوراي مرکزي با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت به شوراي چهار نفره ارجاع گردد.