مصوبات 2 مردادماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 02/05/93

 

مصوبه شماره 1


 

موضوع:

برگزاري مسابقات استاني قرآن کريم رمضان 1393 .


 

متن مصوبه:

با توجه به اهميت برگزاري مسابقات استاني قرآن کريم جهت اعضاء علاقمند به اين مهم و بنا به پيشنهاد جناب آقاي مهندس فرشيد عزت پور موارد زير مورد تصويب قرار گرفت :

1-    مکان برگزاري مسابقات سالن اجلاس هتل شادي .

2-    مکان اسکام مهمانهاي غير سنندجي ، مهمانسراي شرکت شهرکهاي صنعتي استان کردستان .

3-    پرداخت هزينه داوران (چهار نفر داور آقا و 2 نفر خانم ،جمعاً 6 نفر )هر نفر يک ميليون ريال معادل شش ميليون ريال .

4-    پذيرايي افطاري جهت شرکت کنندگان، هيات داوران و مهمانهاي سازمان و هيات مديره در محل هتل شادي.

5-    اعطاي جوايز به نفرات اول و دوم ( چهار نفر اول در رشته هاي چهارگانه هر نفر دو ميليون ريال جمعاً هشت ميليون ريال).

(چهار نفر دوم در رشته هاي چهارگانه هر نفر يک ميليون ريال جمعاً چهار ميليون ريال ).

  

مصوبه شماره 2


 

موضوع:

بررسي نظام نامه نحوه تشکيل و اداره دفتر اجرايي نظارت برق .


 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء نظامنامه نحوه تشکيل و اداره دفتر اجرايي نظارت برق مطابق شرح پيوست، به تصويب رسيد.