مصوبات 2 بهمن 95

تاریخ تشکیل جلسه:02/11/95


مصوبه شماره یک

موضوع:

انتخابات کمیته ژئوتکنیک

 

متن مصوبه:

به اتفاق آراء اعضا کمیته ژئوتکنیک به شرح ذیل انتخاب گردیدند.


  • مهندس مجید شاه ویسی
  • دکتر امیر اسعد نصری زر
  • دکتر بهروز صمدیان
  • مهندس امیر امجد رخزادی
  • دکتر مصلح توحیدی

مصوبه شماره دو

 

موضوع:

حقوق مدیر مالی سازمان در سال 1395

 

متن مصوبه:

مصوب گردید که ماهانه مبلغ 18،000،000 ریال به عنوان حقوق مدیر مالی سازمان، آقای هیوا واحدی به صورت مقطوع پرداخت گردد.لازم به توضیح است کسورات قانونی از این مبلغ کسر می‌گردد.