مصوبات 19 دی 94

تاریخ تشکیل جلسه:  19/10/94

    مصوبه شماره 1

موضوع:

تعیین تکلیف ساختمانها و املاک سازمان نظام مهندسی که دارای سند ثبتی نیستند و مالکیت آنها بصورت برگ واگذاری می باشد(پیش از دستور)

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با سرپرستی و مدیریت مهندس مهدی حسام شریعتی و با مشاوره آقای رعنایی (مشاور حقوقی سازمان) در خصوص پیگیری اخذ سند ثبتی ساختمانها و سایر املاک سازمان نظام مهندسی در سطح استان اقدام گردد.در این خصوص در شهر سنندج آقای جلال سعیدی جهت پیگیری کارها تعیین و در سایر شهرستانها نیز بنا به تشخیص آقای مهندس حسام شریعتی فردی جهت پیگیری کارها انتخاب گردد.