مصوبات 15 اسفند 94

تاریخ تشکیل جلسه:15/12/94

  مصوبه شماره 1

موضوع:

فراخوان نامزدهای انتخابات هیئت رئیسه صندوق حمایت از اعضاء.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید که نامزدهای هیئت رئیسه صندوق حمایت از اعضاء از بین افراد پروانه دار بوده و مهندسین پروانه داری که نسبت به شرکت در انتخابات تمایل دارند درخواست خود را حداکثر تا تاریخ 23/12/94 به مدیر محترم فنی و اجرایی تحویل دهند.در ضمن روابط عمومی سازمان موظف به اطلاع رسانی فراخوان از طریق سایت و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (حداقل یکبار)اقدام نمایند.

 

 

 مصوبه شماره 2


موضوع:

انتخاب اعضا هیئت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان بیجار.

 

متن مصوبه:

هیئت مدیره سازمان ضمن ابراز تشکر و قدردانی از زحمات مهندس فرمانی فرد مدیر پیشین دفتر نمایندگی شهرستان بیجار.

اسامی 6 نفر از طرف هیئت رئیسه به شرح ذیل جهت تعیین اعضا هیئت اجرایی شهرستان بیجار به هیئت مدیره معرفی گردیدند.

1-    کمال فرمانی فرد  ، 2- ابوالقاسم ا... مرادی   ، 3- امجد جلالی   ، 4- هوشنگ مرزبان  ،  5- سعید بسطامی  ،  6- ابوالقاسم چراغ زاده .

     بعد از رأی گیری و شمارش آراء به ترتیب شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-    کمال فرمانی فرد(10 رأی)  ،2- ابوالقاسم ا...  مرادی(10 رأی)  ، 3- امجد جلالی(7 رأی)، و آقای ابوالقاسم چراغ زاده به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.

و به اتفاق آراء آقای کمال فرمانی فرد به عنوان مدیر اجرایی انتخاب گردیدند.

 

 

 مصوبه شماره 3 

 

موضوع:

انتخاب اعضاء هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران.

 

متن مصوبه:

هیئت مدیره سازمان ضمن ابراز تشکر و قدردانی از زحمات مهندس اقبال یوسفی مدیر پیشین دفتر نمایندگی شهرستان کامیاران.

اسامی 6 نفر از طرف هیئت رئیسه به شرح ذیل جهت تعیین اعضاء هیئت اجرایی شهرستان کامیاران به هیئت مدیره معرفی گردیدند(به شرح ذیل):

1-    قباد ویسی ، 2-گلاله بختیاری، 3-مسعود شیروانی ، 4- جمشید مظفریان، 5- سیامک غلامی ،6- اقبال یوسفی.

   بعد از رأی گیری و شمارش آراء به ترتیب به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-    قباد ویسی(10 رأی) ، 2- گلاله بختیاری (10 رأی)، 3- مسعود شیروانی(7 رأی)، و آقای جمشید مظفریان به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند( با 4 رأی) و به اتفاق آراء آقای قباد ویسی به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند.


 

 مصوبه شماره 4

 

موضوع:

انتخاب اعضاء هیأت اجرایی دفتر نمایندگی شهرستان سقز.

 

متن مصوبه:

هیئت مدیره سازمان، ضمن ابراز تشکر و قدردانی از زحمات مهندس سعید پور و مهندس نعمانی مدیران پیشین دفتر نمایندگی شهرستان سقز، اسامی ده نفر را از طرف هیئت رئیسه به شرح ذیل جهت تعیین اعضاء هیئت اجرایی شهرستان سقز به هیئت مدیره معرفی نمودند.

1-    هیوا نعمانی، 2- خلیل سعیدپور، 3- فواد خدری یار، 4- وریا سلطانی،5-آرمان عزتی، 6- فریدون صالحیان، 7- انور شاه محمدی،8- نوید احیایی، 9- یحی دهیمی، 10-کمال محمدی.

بعد از رأی گیری و شمارش آراء به ترتیب زیر انتخاب گردیدند:

1-    خلیل سعید پور(7 رأی)، 2- فواد خدری یار(6 رأی). 3- هیوا نعمانی (5رأی) و آقای یحی دهیمی با 4 رأی به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند و به اتفاق آراء آقای خلیل سعید پور به عنوان مدیر اجرایی انتخاب شدند. 


 

 مصوبه شماره 5

 

موضوع:

تهیه سرور جهت نصب و راه اندازی نرم افزار صدور پروانه.

 

متن مصوبه:

به استناد گزارش مهندس سلطان اسحاق در خصوص نصب و راه اندازی نرم افزار صدور پروانه مصوب گردید یک عدد سرور مناسب و با کیفیت به همراه ملحقات مربوط تحت نظر ریاست محترم سازمان خریداری گردد.

 

 

 مصوبه شماره 6

 

موضوع:

نامه شماره 51182 مورخ 26/11/94 اداره راه و شهرسازی استان.

 

متن مصوبه:

نامه شماره 51182 مورخ 26/11/94 اداره راه و شهرسازی استان کردستان و گزارش مدیر امور اداری سازمان در خصوص واگذاری خدمات توزیع و تحویل پروانه های اشتغال صدور، تمدید و ارتقاء اعضای محترم به یکی از  دفاتر خدمات پستی مطرح و با عنایت به اینکه اقدام فوق در جهت ارائه خدمات بیشتر به اعضای محترم سازمان می باشد، مقرر گردید با دفتر خدمات ارتباطی طرف قرارداد سازمان، متمم قرارداد تهیه و منعقد گردد و تضمین لازم نیز در این زمینه اخذ گردد. ضمناً با توجه به تعرفه های اعلام شده و بررسی های به عمل آمده در خصوص تعرفه ارائه خدمات فوق مقرر گردید خدمات پستی فوق در قبال تحویل پروانه ها در محل و نشانی اعلام شده متقاضی در شهرستان سنندج مبلغ 80،000،000 ریال و در سایر شهرستانها ی استان مبلغ 160،000،000 ریال به صورت ویژه که توسط صاحب پروانه پرداخت خواهد شد،اقدام گردد.

 

 

 

 مصوبه شماره 7

 

موضوع:

انتخاب اعضای کمیته ژئو تکنیک سازمان.

 

متن مصوبه:

مقرر گردید با توجه به اینکه قبلاً جهت انتخاب اعضا کمیته ژئوتکنیک دو بار فراخوان داده شده و تنها یک نفر کاندیدای شرکت در انتخابات بودند،لذا هیئت مدیره اعضای موقت کمیته ژئوتکنیک را به شرح ذیل معرفی می نمایند .

1-    امیر اسعد نصری زر ،2-امیر حسین نوذری ، 3- سینا ساعد، 4- صنعان عزیزی، 5- کامران نوبخت وکیلی، 6-علی شهسواری

7-صلاح الدین قریشی(نماینده راه و شهرسازی) و مقرر گردید اعضا فوق الذکر باید حداکثر تا پایان خردادماه نسبت به اصلاح نظام نامه کمیته ژئوتکنیک و برگزاری انتخابات اقدام نمایند و در صورت عدم انجام امور محوله تا تاریخ فوق الذکر ، هیچکدام از آنها حق شرکت در انتخابات(به عنوان کاندیدای انتخابات) را ندارند، و در آن تاریخ نیز برکنار می گردند.


  مصوبه شماره 8

 

موضوع:

خرید سر رسید جهت اعضا سازمان(هدیه نوروزی).

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تعداد 4000 جلد سررسید ، با توجه به نحوه پرداخت بصورت اقساط 5 ماهه از اردیبهشت ماه به بعد و همچنین جذب حداقل 35% هزینه بصورت اسپانسر، اقدام لازم را به عمل آورده و پیش پرداخت اولیه به مبلغ ده میلیون تومان می باشد که قبل از پایان سال 94 باید پرداخت گردد، مسئول پیگیری مصوبه مهندس ابراهیم حمزه زاده می باشند.