مصوبات 15 ارديبهشت ماه 93

تاريخ تشکيل جلسه: 15/2/93

مصوبه شماره 1

موضوع: بررسي موارد پيشنهادي آقاي مهندس رباني در خصوص مشکلات دفاتر .


متن مصوبه:

مقرر گرديد مشاور حقوقي سازمان ضمن هماهنگي با جناب آقاي مهندس رباني بررسي هاي لازم را در خصوص نحوه عقد قرارداد مشارکت نامه و پيشنهادات اصلاحي در خصوص مشکلات اين مشارکت نامه در زمان افزايش مهندسين در دفاتر و همچنين دليل وجود انحصار تنظيم مشارکت نامه ها در يک دفتر ( بنا بر گفته جناب آقاي مهندس رباني ) را انجام داده و به صورت گزارش کاملي ظرف مدّت 10 ( ده ) روز به هيات مديره سازمان ارائه نمايد .مصوبه شماره 2

موضوع:

 عقد قرارداد با شرکت بهروزان حساب به عنوان حسابرس صورتهاي مالي سال 92 سازمان ، پيشنهادي توسط بازرسان محترم سازمان .


متن مصوبه:

با عنايت به اينکه حسابرسي حسابهاي مالي سازمان نظام مهندسي ساختمان در سال 90 و 91 توسط شرکت بهروزان حساب به مديريت آقاي اميري حسابرسي و گزارش مربوطه ارائه گرديده و مورد قبول نيز واقع شده است و بازرسين سازمان مجدداً شرکت مذکور را پيشنهاد داده اند لذا به اتفاق آراء مجوز عقد قرارداد با شرکت بهروزان حساب جهت حسابرسي صورتهاي مالي سال 92 سازمان صادر و مبلغ قرارداد نيز چهل و پنج ميليون ريال مصوب گرديد .