مصوبات 11 خرداد 94

تاریخ تشکیل جلسه: 11/03/94

 مصوبه شماره 1

موضوع:

درخواست مدیر دفتر نمایندگی قروه در خصوص ساختمان در دست احداث سازمان طی نامه شماره 61/ن مورخ 09/02/94

 

متن مصوبه:

مصوب گردید با توجه به مکاتبه مدیر دفتر نمایندگی قروه با شهرداری در خصوص تعیین تکلیف وضعیت معارضین زمین خریداری شده و پاسخ شهرداری قروه طی نامه شماره 2326 مورخ 16/02/94 عملیات اجرایی احداث ساختمان دفتر نمایندگی قروه با مسئولیت مدیر دفتر نمایندگی ادامه یابد.در ضمن با توجه به نامه 18 / ن مورخ 19/01/94 مدیر دفتر نمایندگی قروه در خصوص معرفی آقای مهندس ابراهیم کیوان به عنوان مجری این ساختمان موافقت می‌گردد. همچنین مصوب گردید عملیات اجرایی تا پایان سقف سوم فعلاً اجرا شود و قرارداد با مجری به تأیید هیات رئیسه برسد.

  مصوبه شماره 2


موضوع:

بررسی وضعیت اجرای نمای ساختمان دفتر نمایندگی بانه.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید: اجرای نمای ساختمان دفتر نمایندگی بانه از ورق کامپوزیت آلومنیوم مطابق طرح ارائه شده در جلسه هیئت مدیره تا سقف 650،000،000 ریال با اخذ سه عدد استعلام انجام شود.

 


 مصوبه شماره3


موضوع:

بررسی نامه شماره 33 مورخ 23/01/94 مدیر دفتر نمایندگی مریوان در خصوص شروع به کار مجدد ساختمان دفتر نمایندگی مریوان.

 

متن مصوبه:

مصوب گردید:

با توجه به مکاتبات متعدد با آقای مهندس فرید رحمتی مدیر پیمان ساختمان در خصوص رفع نواقص و ایرادات و تسریع در اجرای عملیات ساختمان در دست احداث دفتر نمایندگی مریوان و نامه 21034 مورخ 12/11/93 سازمان در خصوص فسخ قرارداد شماره 10824 مورخ 12/06/93 مصوب گردید عملیات اجرائی مورد تأیید ناظرین رشته های چهارگانه این ساختمان توسط مدیر دفتر نمایندگی مریوان جهت درج در اسناد مالی ارائه شده صورت جلسه گردیده و مابقی عملیات توسط مدیر دفتر نمایندگی مریوان به صورت امانی انجام شود.

 


 

 مصوبه شماره 4


موضوع:

درخواست مدیر فنی و اجرایی در خصوص موارد گروه ژئو تکنیک( 8 مورد پیوست).

 

متن مصوبه:

مقرر گردید تصمیم گیری در خصوص موارد ذیل الذکر به هیئت رئیسه محترم واگذار و نتیجه به هیئت مدیره منعکس گردد:

1-    برگزاری انتخابات ژئو تکنیک ( انتخابات هیئت اجرایی و ...)

2-    اصلاحیه نظام نامه.

3-    تعرفه و شرح خدمات مطالعات گود برداری و طراحی سازه نگهبان.

4-    پیشنهاد تعرفه جدید انجام خدمات مطالعات ژئو تکنیک و تهیه دفترچه.

5-    اجرایی نمودن ارجاع آزمایش بتن به آزمایشگاههای حقوقی عضو سازمان(نحوه گردش کار و تعرفه مربوطه).

6-    تعیین و پرداخت حق الزحمه رابط های ژئو تکنیک در شهرستانها.

7-    تعیین وضعیت حضور رابط ژئوتکنیک در شهرستانها.