مصوبات 11 آبان 93

تاريخ تشکيل جلسه:11/08/93

مصوبه شماره 1

موضوع:

بررسي نرم افزار ارجاع کار  و اعلام نظر در خصوص آن.


 

متن مصوبه:

ضمن بررسي کارهاي انجام شده توسط شرکت فرزانگان نظرات اعضاء اخذ گرديد و مقرر گرديد جناب آقاي مهندس خليل اللهي موارد پيشنهادي را به شرکت فرزانگان انتقال دهد و گزارش کارهاي انجام شده را به هيات مديره ارائه فرمايد.مصوبه شماره 2

 

موضوع:

درخواست مدير دفتر نمايندگي بانه در خصوص اعتبار ساختمان سازمان طي نامه 720/ ن مورخ 10/8/93 .


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد ادامه عمليات ساختماني دفتر نمايندگي شهرستان بانه با توجه به فصل سرما فعلاً تا سقف پانصد ميليون ريال بلامانع مي باشد و پس از ارائه اسناد مثبته از سوي دفتر نمايندگي به تناسب 4% و بودجه مصوب از سوي سازمان نظام مهندسي با تأييد رياست سازمان يا مدير فني و اجرايي و عامل خزانه دار پرداخت مي گردد.مصوبه شماره 3

 

موضوع:

گزارش مديريت محترم فني و اجرايي در خصوص ساختمانهاي دفاتر نمايندگي شهرستانها و ساير موارد مدير محترم فني و اجرايي سازمان.


 

متن مصوبه:

مقرر گرديد

 1- مطابق جدول پيوست ادامه فعاليت اجرايي ساخت دفاتر نمايندگي شهرستانها زير نظر هيات رئيسه و خزانه دار محترم سازمان پيگيري گردد.

2- مقرر گرديد يک نفر جهت ديواندره ، يک نفر جهت بانه ، دو نفر جهت سقز با توجه به توجيهات ارائه شده توسط مدير محترم فني و اجرايي سازمان با رعايت مقررات استخدامي سازمان ، استخدام گردند.

3- مقرر گرديد مدير محترم فني و اجرايي سازمان با توجه به اسناد تهيه شده ، نسبت به معرفي اعضايي که خارج از صلاحيت کار کرده اند به شوراي انتظامي اقدام نمايند.