مصوبات 1 اسفند 95

تاریخ تشکیل جلسه:01/12/95


مصوبه شماره 1

موضوع:

خرید ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان

متن مصوبه:

برابر صورتجلسه کمیسیون معاملات به شماره 9151/95 ص مورخ 28/10/95 در مورد خرید ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان دهگلان حسب توجیهات بعمل آمده با خرید ملک مورد نظر بدون برگزاری مناقصه طبق ماده 27 نظام نامه مالی و معاملاتی موافقت بعمل آمد.ضمناً مبلغ خرید 2،900،000،000 ریال که مبلغ مورد نظر از محل 4% سهم دفتر نمایندگی دهگلان و مابقی از طریق سازمان تأمین و پرداخت می گردد.

همچنین مصوب گردید جهت هزینه های  نما و تغییرات داخلی مورد لزوم در فضای داخلی ، تجهیز دفتر و سایر هزینه های لازم جهت امکان استقرار دفتر نمایندگی به آقایان دکتر ثابتی، مهندس حمزه زاده، مهندس قادرمزیو مهندس ژولیدع و مدیر اجرایی تفویض اختیار گردید از ساختمان بازدید و اقدام نمایند.

  

 مصوبه شماره 2

موضوع:

اختصاص سبد کالا به مناسبت فرا رسیدن سال نو ( کارکنان )

 

متن مصوبه:

مقرر گردید به مناسبت فرا رسیدن سال نو، مطابق لیست مورد تأیید  ریاست سازمان و خزانه دار ، سبد کالا به مبلغ حدود سه میلیون ریال تهیه و تحویل گردد.

 

 
مصوبه شماره 3

موضوع:

پرداختی ها بابت مأموریت های خارج شهری

 

متن مصوبه:

مقرر گردید بابت ایاب و ذهاب بین شهری در مأموریت های خارج شهری (داخل و خارج از استان) به ازای هر کیلو متر 2،000 ریال( مطابق پرداختی سال 91) پرداخت و جهت هزینه رفت و آمد داخل شهری در مأموریت ها، بابت شهرهای خارج از استان بصورت خالص مبلغ 600،000 ریال و داخل استان 200،000 ریال پرداخت و همچنین بابت اقامت هر شب مأموریت های بیش از دو روز مبلغ 2،200،000 ریال و هزینه پذیرایی(نهار و شام و صبحانه) هر روز 500،000 ریال پرداخت گردد.