مصوبات دستگردان بهمن 95

تاریخ تشکیل جلسه:95/11/11

 

موضوع:

دستگردان

برگزاری انتخابات هیات نمایندگی ، دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

 

متن مصوبه:

مصوب گردید برگزاری انتخابات در 5 حوزه 1- قروه ، 2- مریوان ، 3- کامیاران ، 4- سقز و بانه ، 5- بیجار و دیواندره در روز  سه شنبه 03/12/95 برگزار گردد، برای برگزاری انتخابات در هر حوزه 2 نفر هیئت اجرایی که از کارمندان شهرستان مربوطه می باشد و 2 نفر از اعضای هیئت مدیره به عنوان هیات نظارت انتخاب می شوند.

شرایط کاندیداها و رأی دهندگان بر اساس نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها ابلاغی از شورای مرکزی خواهد بود.

هیات مرکزی جهت نظارت بر انتخابات و بررسی مدارک متشکل از آقایان دکتر محمد صدیق ثابتی ، مهندس کریم قادرمزی و مهندس ابراهیم حمزه زاده انتخاب گردیدند.

 

تاریخ تشکیل جلسه:13/11/95

 

موضوع:

دستگردان

موکول نمودن زمان برگزاری مجمع نوبت دوم 13/11/95 به زمان دیگری بدلیل احتمال بارش برف

 

متن مصوبه:

با توجه به هماهنگی های لازم با اداره کل محترم را هداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان و نظر به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کردستان مبنی بر ورود سامانه بارش در روز چهارشنبه 13/11/95 در جهت احترام به مشارکت کلیه اعضاء و امنیت و آسایش آنان جلسه مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان(نوبت دوم) مورخ 13/11/95 ساعت 16 به زمان دیگری موکول می گردد.

متعاقباً زمان برگزاری مجمع عمومی اعلام خواهد شد.