مسابقه طراحي فايل etabs و safe و چک ليست يک ساختمان

  

علاقمندان مي توانند طراحي خود را تا تاريخ 92/12/4 به دبيرخانه گروه تخصصي سازه سازمان ارسال نمايند.

به سه نفر برتر جوائزي اهدا خواهد شد.

داوران مسابقه : دکتر سالار منيعي ، مهندس بهرام رضاطلبي ، مهندس مختار مرادي

طراح مسابقه: مهندس آزاد فائز

تاريخ اهدا جوائز : 92/12/8

مشخصات سازه  جهت طراحي سازه و فونداسيون  .......................................................   دانلود

نقشه ها ..................................................................................................................  دانلود

فرم ثبت نام  .............................................................................................................   دانلود