مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته تربیت بدنی هیئت تیراندازی شهرستان سنندج برگزار می کند:
مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته تربیت بدنی

مسابقه تیراندازی به مناسبت هفته تربیت بدنی در دو رشته اسلحه بادی و تپانچه بادی با اهدا ٕ لوح و مدال به نفرات برتر و قرار گیری در رنکیک تیراندازی استان کردستان

مکان: سالن تیراندازی بعثت،شهرک بعثت
زمان: شنبه مورخ 96/7/29 ساعت 15 الی 17 عصر بانوان و 17 الی 19 عصر آقایان

شرکت برای عموم آزاد است.