مسابقه انتخابی تیم تیراندازی (بانوان) عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان مسابقه انتخابی تیم تیراندازی (بانوان) عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان 
زمان: سه شنبه مورخ 96/7/11 ساعت16  بعد از ظهر 
مکان:  سالن تیراندازی بعثت واقع در شهرک بعثت 
جهت ثبت نام و اطلاع از شرایط مسابقه به مسئول امور رفاهی سازمان نظام مهندسی مراجعه و یا با شماره ی 33564876 داخلی 107 تماس حاصل فرمایید.