مسابقات شطرنج انتخابی تیم سازمان جهت اعزام به مسابقات کیش

قابل توجه ثبت نام کنندگان گرامی مسابقات شطرنج تیم سازمان جهت حضور در مسابقات سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در کیش

با توجه به ثبت نام 20 عضو سازمان برای این مسابقات و طبق اعلام قبلی مسابقات درون سازمانی جهت تعیین تیم هفت نفره سازمان (5 نفر آقایان و 2 نفر بانوان) طبق زمانبندی ذیل برگزار می گردد:

 زمان : پنجشنبه 13/ 8/ 95 ساعت 9صبح

مکان :  سنندج- خ تعریف-مجموعه ورزشی استقلال- خانه شطرنج      

عدم حضور در زمان تعین شده به منزله انصراف از این مسابقات تلقی می گردد