مریوان میزبان ریاست، شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور

جلسه شورای مرکزی و نشست روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان های کشور در شهرستان مریوان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، این نشست با حضور دکتر اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و مشاور ارشد ریاست جمهوری در تاریخ 21 لغایت 24 اردیبهشت به میزبانی سازمان نظام مهندسی کردستان برگزار خواهد شد.

در این نشست همچنین رئیس و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور نیز حضور خواهند داشت.

نشست مشترک هیات رئیسه شورای مرکزی با هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان پیرامون وضعیت سازمان استان و ساخت و سازهای کردستان از برنامه های در نظر گرفته شده در مریوان خواهد بود.