مراسم نهال کاری در پارک IT سنندج

مراسم نهال کاری در پارک IT سنندج

دبیر هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان از مراسم نهال کاری با حضور مهندسین عضو سازمان بمناسبت هفته درختکاری خبر داد.

مهندس فاروقی ضمن دعوت از اعضا برای حضور در این مراسم اظهار داشت در راستای توسعه مشارکت اجتماعی مهندسین عضو سازمان، نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در نظر دارد تا برای پاسداشت طبیعت و زندگی انسانی در مراسم نهال کاری  تعداد 80 اصل نهال در پارک IT  سنندج حضور یابد.

وی ساعت و مکان این مراسم را بصورت ذیل جهت حضور مهندسین گرامی اعلام کرد:

زمان: دوشنبه 18 اسفند ساعت 9 صبح

مکان: پارک IT  سنندج روبروی فروشگاه رفاه