مراسم درختکاری با حضور اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان


در این مراسم که ریاست سازمان ، هیات مدیره و مهمانان اقلیم کردستان عراق نیز حضور داشتند تعداد 80 راس نهال در پارک IT  سنندج  کاشته شد.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندس ساختمان کردستان ضمن ستایش از حضور اعضای سازمان این امر را نشان از حضور اجتماعی و اهتمام به محیط زیست استان توصیف کرد.

وی با اشاره به اینکه دغدغه های زیست محیطی ، دغدغه های انسانی و متعلق به کلیه صفوف و اقشار جامعه است افزود: مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان همچون دیگر اقشار مردم در مراسم نهال کاری حضور پیدا کردند.

در این مراسم فیلیپ پطرس رشو و صلاح الدین نجم الدین  نمایندگان سندیکای اندازیاران ( مهندسین ) اقلیم کردستان نیز حضور داشتند.