مراسم تودیع و معارفه هیات نمایندگی دفتر شهرستان کامیاران برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه هیات نمایندگی دفتر شهرستان کامیاران با حضور نمایندگان هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم که مهندس قادرمزی نایب رئیس اول سازمان و مهندس حسام شریعتی حضور داشتند احکام هیات نمایندگی جدید دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان کامیاران اهدا شد.

طی این احکام مهندس قباد ویسی بعنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان کامیاران انتخاب شد.

همچنین مهندس نصرالدین پشابادی بعنوان نایب رئیس و مهندس جبار مهربخش بعنوان دبیر فعالیت خود را آغاز کردند.

در این مراسم از تلاش های هیات رئیسه قبلی مهندس قباد ویسی، خانم مهندس گلاله بختیاری ، مهندس مسعود شیروانی تقدیر بعمل آمد.