مراسم تودیع و معارفه هیات نمایندگی دفتر شهرستان مریوان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه هیات نمایندگی سازمان در شهرستان مریوان با حضور مهندس محمودی رئیس و مهندس گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان برگزار شد.

در این مراسم مهندس امید محمودی با تقدیر از هیات رئیسه قبلی شهرستان و تلاش های مهندس سعدی و طن دوست بعنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در شهرستان مریوان تلاش های آنان را در جهت ارتقا و جایگاه سازمان و حرفه ی مهندسی در شهرستان ستود.

رئیس سازمان طی حکمی مهندس منصور زبردست را بعنوان مدیر دفتر نمایندگی شهرستان مریوان انتخاب کرد.

وی همچنین طی احکامی دکتر امید کهنه پوشی را بعنوان نایب رئیس و مهندس بهرام بالکانه را بعنوان دبیر انتخاب کرد.