دکتر امید کهنه پوشی مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی کردستان در شهرستان مریوان شد

دکتر امید کهنه پوشی مدیر دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان مریوان شد.

در این مراسم که با حضور خانم مهندس  بهار راستین نایب رئیس سازمان و مهندس نادر گودرزی مدیر فنی و اجرایی برگزار شد از زحمات و تلاش های مهندس منصور زبردست رئیس و مهندس بالکانه و دکتر کهنه پوشی اعضای هیات رئیسه دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مریوان تقدیر شد.

طی حکمی از طرف رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، دکتر امید کهنه پوشی بعنوان مدیر دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مریوان بمدت یکسال فعالیت خود را آغاز کرد.

همچنین نایب رئیس و مدیر فنی اجرایی سازمان از روند تکمیل ساختمان اداری دفتر نمایندگی سازمان در مریوان بازدید کردند.