مراسم افتتاحیه سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 در سازمان نظام مهندسی کردستان

مراسم افتتاحیه سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 در سازمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این مراسم که دکتر فیروزی معاون توسعه نیروی انسانی استانداری کردستان حضور داشت  سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 در سازمان فعالیت خود را آغاز کرد.

دکتر ثابتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با اعلام اینکه سازمان تمامی تلاش خود را برای خدمت به مهندسین عضو سازمان و شهروندان استان بکار بسته است استقرار سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 در سازمان را در همین راستا توصیف کرد.

رئیس سازمان با عنوان اینکه عبور از سیستم سنتی حاکم بر ادارات و سازمان های کشور یک ضرورت محسوب می شود اظهار داشت:  سیستم سنتی حاکم  از مهمترین عوامل عدم کارایی بهینه و رضایت شهروندان را بوجود آورده است .

وی استقرار سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 در سازمان را تلاش و گام مهمی برای عبور از سیستم سنتی دانست و تلاش هیات مدیره را در این رابطه ستود.

دکتر فیروزی معاون استاندار کردستان نیز طی سخنانی به وضعیت اداری استان پرداخت و عزم همگانی ادارات و نهادهای استان را در جهت عبور از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب و رضایت شهروندان خواستار شد.

وی با تقدیر از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001 اجرای آن را در جهت توسعه استان و کیفیت ساخت و سازها و وضعیت شهرسازی دانست.

در این نشست همچنین علاقبند مشاور سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001  به ارائه توضیحاتی در این رابطه پرداخت.

در مراسم افتتاحیه سیستم مدیریت کیفیت Iso 9001  که در سالن سرای سالمندان سنندج برگزار شد ارکان سازمان و پرسنل و مدیران شهرستان ها نیز حضور داشتند.