مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان: از ترویج مقررات ملی ساختمان در مدارس کردستان استقبال می کنیم

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از ترویج مقررات ملی ساختمان در مدارس کردستان استقبال کرد.

رشید قربانی با عنوان اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان یک وظیفه همگانی است، اعلام داشت: فرهنگ سازی را باید از سنین ابتدایی و مدارس شروع نمود.

وی با استقبال از حضور کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در مدارس سطح سنندج، افزود: آموزش و پرورش از هر نوع همکاری در این راستا دریغ نخواهد ورزید.

قربانی اظهار داشت: می توان با بهره گیری از روش های نوین تربیتی و اقلام و بسته های آموزشی و برگزاری گردهمایی و سمینارها گام های بلندی برداشت.

مهندس کریم قادرمزی نایب رئیس سازمان نیز در این دیدار با برشمردن فلسفه و کارکرد سازمان نظام مهندسی، ترویج مقررات ملی ساختمان را در جامعه از شاخص ترین وظایف سازمان توصیف کرد.

مهندس قادرمزی ضمن تقدیر از همکاری های آموزش و پرورش، ارتباط دونهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان و آموزش و پرورش را درجهت بسط و اشاعه مقررات ملی ساختمان ضروری دانست.

در این نشست همچنین مهندس بهار راستین عضو هیات مدیره سازمان به ارائه گزارشی از فعالیت های گروه ترویج مقررات ملی ساختمان پرداخت.

مهندس راستین  آموزش به شهروندان، مهندسین و مالکین را از مخاطبین گروه ترویج برشمرد و از برنامه ریزی و فعالیت برای گروه های هدف خبر داد.

وی حضور کارشناسان رشته های مختلف سازمان در مدارس سنندج و بخصوص نواحی حاشیه و در کلیه مقاطع تحصیلی را از جمله فعالیت های مثمرثمر گروه ترویج دانست.

مهندس آزاد فائز از بازرسین سازمان نیز طی سخنانی با برشمردن نقش و جایگاه آموزش و پرورش در حوزه فرهنگ سازی خواستار بهادادن به این حوزه شد.

در این نشست همچنین فرهادی دبیر گروه ترویج و بهرامی مسئول روابط عمومی سازمان نیز حضور داشتند.