مدير عامل تعاوني مسکن جديد سازمان:  ايجاد مسکن براي اعضا از دغدغه هاي اصلي سازمان است

 

مدير عامل تعاوني مسکن جديد سازمان:

ايجاد مسکن براي اعضا از دغدغه هاي اصلي سازمان است

 

روابط عمومي: مدير عامل تعاوني مسکن اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسي ساختمان سنندج از تلاش سازمان براي ايجاد مسکن اعضاي سازمان خبر داد.

مهندس فرزام فاروقي با اعلام اينکه تلاش هاي گسترده اي در اين راستا صورت گرفته است گفت: تشکيل تعاوني جديد سازمان، هماهنگي با اداره تعاون، مکان يابي و انجام پيش ثبت نام جهت آگهي از وضعيت موجود را از مهمترين اين فعاليت ها بوده است.

وي در نشست دوم هيات مديره تعاوني مسکن اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسي ساختمان سنندج که براي اعضاي مجرد اين تعاوني در تالار مولوي دانشگاه کردستان تشکيل شده بود اظهار داشت: هيات مديره تعاوني مسکن جديد تمامي تلاش خود را در استفاده از ظرفيت هاي موجود با توجه به اساسنامه و اختيارات خود براي ايجاد مسکن اعضا به کار خواهد بست.

وي همچنين افزود: با توجه به اينکه پيش ثبت نام افراد متقاضي مسکن انجام شده است با توجه به وضعيت موجود و امکانات کنوني، دسته بندي و اولويت بندي بر اساس شاخص هاي تعريف شده انجام خواهد شد.

هيات مديره تعاوني مسکن جديد، شفاف سازي و اطلاع رساني براي هرگونه اقدام در حال انجام زير نظر مجمع عمومي تعاوني را از مهمترين اولويت کاري خود توصيف کردند.

مهندس آرام فاتحي از اعضاي هيات مديره تعاوني ضمن خير مقدم اعضاي شرکت کننده بيانه اي را در راستاي بيان اهداف و برنامه هاي تعاوني قرائت کرد.

در اين نشست مهندس فريبرز خليل الهي نايب رئيس سازمان در اظهاراتي ضمن ابراز خوشحالي از تشکيل اين تعاوني ، خواستار پيگيري همه جانبه تا رسيدن به نتيجه شد.

وي اعتماد سازي، تقويت روحيه کار جمعي ، شفاف سازي ، پيگيري لازم و احساس مسئوليت هر يک از اعضا را رمز موفقيت اين تعاوني توصيف کرد.

مهندس نادر گودرزي مدير فني و اجرايي سازمان نيز طي سخناني از تلاش هاي صورت گرفته هيات مديره تعاوني تقدير کرد.